In Covasna, Harghita şi Mureş a fost creat un stat în stat. Numai orbii şi rău-voitorii nu văd

Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş a adoptat, la Topliţa, pe 20 martie 20101, un memorandum în care se arată că românii din cele trei judeţe “duc cu greu povara luptei” pentru păstrarea identităţii, iar cu paşi mărunţi, fără oprelişti, s-a ajuns la “crearea de facto a unui stat în stat” în zonă.

“Noi, românii din Covasna, Harghita şi Mureş, pe lângă problemele cu care se confruntă toţi fraţii noştri de pe cuprinsul patriei, la peste 90 de ani de la Marea Unire, încă ducem cu greu povara luptei pentru păstrarea identităţii şi a fiinţei noastre naţionale”, se arată în memorandum, menţionându-se că în aceste trei judeţe trăiesc peste 400.000 de români.

Numai orbii nu văd şi rău-voitorii nu înţeleg direcţia în care se merge

Semnatarii documentului susţin că în judeţele Covasna, Harghita şi parţial Mureş “se produce un fenomen antieuropean de enclavizare nemaiîntâlnit în Europa”.

“Comunitatea maghiară se transformă într-o masă etnică închisă, blocată între propriile frontiere mentale, obsesiv segregaţioniste. An de an, cu paşi mărunţi, dar hotărâţi, fără oprelişti, s-a ajuns la crearea de facto a unui stat în stat, cu imn, cu drapel, cu stemă. Numai orbii nu văd şi rău-voitorii nu înţeleg direcţia în care se merge. Opinia publică românească trebuie să înţeleagă faptul că probleme precum separatismul, izolarea, a doua limbă oficială, discriminarea românilor pe meleagurile natale nu sunt doar probleme ale românilor din arcul intracarpatic”, se menţionează în documentul adoptat la Topliţa.

Nu vom fi niciodată de acord cu proiectul ce vizează autonomia pe criterii etnice

De asemenea, semnatarii acestuia protestează faţă de modul în care populaţia românească din zonă este “nesocotită, marginalizată şi tratată ca o populaţie aservită, neexistând egalitate de şanse la obţinerea unui loc de muncă şi nici un comportament civic prietenesc şi de colaborare, ci doar unul de intoleranţă şi exclusivism”.

“Mult trâmbiţata autonomie secuiască în toate timpurile a însemnat pentru românii din zonă asuprire, umilinţe, intoleranţă şi în cele din urmă asimilare. (…)Nu vom putea rămâne indiferenţi la aceste incitări periculoase şi nu vom fi niciodată de acord cu proiectul ce vizează autonomia pe criterii etnice a aşa-zisului Ţinut Secuiesc. Demersurile liderilor maghiari pentru obţinerea autonomiei teritoriale sunt întreprinse cu ignorarea totală a comunităţii româneşti, fapte care în fond reprezintă acte de nepermisă aroganţă şi sfidare la adresa locuitorilor care nu aparţin etniei maghiare din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş şi, totodată, un atac la adresa unităţii naţionale”, se mai arată în memorandum.

În opinia semnatarilor documentului, majoritatea discursurilor liderilor maghiari sunt astfel concepute “ca şi când istoria acestor meleaguri ar începe doar odată cu aşezarea secuilor aici, o istorie în care românii nici nu ar fi fost şi nici nu ar mai avea ce să caute”.

Ce cere Forumul Civic al Românilor din Covasana, Harghita şi Mureş

Reprezentanţii Forumului Civic al Românilor din Covasana, Harghita şi Mureş mai susţin că “românii din această zonă a ţării nu dispun de instrumentele legale şi de pârghii eficiente pentru a contracara prin forţe proprii efectele negative ale descentralizării, în raporturile cu autorităţile administraţiei publice locale aflate sub autoritatea perpetuă a formaţiunilor etnice maghiare”.

“De aceea solicităm autorităţilor statului, Parlamentului României, Preşedinţiei, Guvernului, precum şi întregii societăţi româneşti, Patriarhiei, Academiei, mass-media, societăţii civile să ia atitudine şi să-şi exprime public şi neechivoc o poziţie tranşantă referitor la acţiunile revizioniste şi separatiste care atentează făţiş la unitatea şi suveranitatea statului şi naţiunii române şi la existenţa noastră pe aceste locuri. Ne îngrijorează uşurinţa cu care s-a adoptat tacit de Senatul României legea promovată de UDMR cu privire la regionalizarea României, lege prin care se doreşte refacerea formulei staliniste de tristă amintire a regiunii autonome maghiare şi a regiunii de nord-est a Transilvaniei, ruptă din trupul ţării prin Dictatul de la Viena”, subliniază semnatarii memorandumului.

De asemenea, aceştia solicită Camerei Deputaţilor şi preşedintelui Traian Băsescu să nu adopte, respectiv să nu promulge Legea Statutului minorităţilor naţionale iniţiată de UDMR şi “însuşită de Guvern”, apreciind că prin acest act normativ “se urmăreşte legiferarea bazei autonomiei teritoriale pe criterii etnice, sub formula autonomiei culturale”.

Forumul Civic al Românilor din Covasana, Harghita şi Mureş mai solicită Guvernului şi Parlamentului să adopte cadrul legislativ care “să asigure respectarea statutului limbii române ca singură limbă oficială în activitatea instituţiilor administraţiei publice locale”.

“Se impune adoptarea unor norme legale clare, imperative şi lipsite de echivoc, care să garanteze, sub sancţiune, înlăturarea abuzurilor autorităţilor locale comise în aplicarea legii pe principiul că «ceea ce nu este interzis de lege înseamnă că este permis»”, arată semnatarii memorandumului.

Totodată, aceştia mai cer şi înfiinţarea unei comisii parlamentare care “să ancheteze abuzurile şi discriminările la care sunt supuşi românii din cele trei judeţe”, iar printr-o lege “să fie stabilite garanţii în procesul de descentralizare şi asigurarea unui cadru pentru reprezentarea populaţiei româneşti în structurile decizionale legislative şi administrative locale şi centrale”.

Memorandumul a fost citit în plen de Ioan Solomon, preşedintele Forumului Civic al Românilor din Harghita, Covasna şi Mureş.

Mediafax

STATUL CONTRA STATULUI. Des-figurarea istoriei si culturii nationale – pasi spre sfarsitul Romaniei

Ceea ce s-a întâmplat în PiaÅ£a Universităţii – instalarea unor masti oribile pe statuile marilor nostri inaintasi, intr-o asa-zisa campania ecologica a revistei Catavencu sustinuta de ministrul Culturii Paleologu – face parte din chipul pe care-l capătă anarho-nihilismul agresiv de scară planetară în România. Nu pare să existe vreun alt caz în care nihilismul să capete utilizare oficială ca la noi. A profana statuile este un procedeu folosit în toate epocile de către cei ce vor să desfigureze spiritual un popor, prin desfigurarea memoriei simbolice a generaÅ£iile tinere. ÃŽn antichitatea grecească lupta pentru supremaÅ£ie între cetăţi s-a derulat ca un război al statuilor. ÃŽn Roma antică la fel. Noutatea acestui război contra statuilor Å£ine de utilizarea oficialilor, adică a statului care este întors astfel împotriva lui însuÅŸi. Faptul că soldaÅ£ii sovietici sosiÅ£i în Basarabia ÅŸi-au făcut Å£intă din crucifixul postat la poarta unei biserici de cimitir arată că deja apăruse un curent nou în războiul contra spiritului, înscriind o fază nouă în lungul război anticristic. BizanÅ£ul isaurienilor ne-a dezvăluit în toată cruzimea bestiei războiul contra sfinÅ£ilor din icoane. Iată că democraÅ£ia românească a magnaÅ£ilor de tâlhărie, care ÅŸi-au făcut averile prin acÅ£iuni de pradă contra propriei economii, adaugă o filă nouă, aceea a energumenilor trimiÅŸi pe scenă de către magnaÅ£ii jafului să desfigureze simbolic memoria oraÅŸelor, într-un război contra statuilor care se adaugă războiului contra unicului poem apofatic popular al sud-estului european, MioriÅ£a , ÅŸi deopotrivă războiului contra lui Eminescu etc.

Toate acestea fac parte dintr-un masiv proces de falsificare a spiritului popoarelor, anticipat de către marii filosofi ai culturi care, precum Spengler, i-au găsit şi termenul: pseudomorfoză, adică operaţiunea falsificarea prin mascare, care desfigurează chipul unei culturi, al unui popor blocându-i totodată şi linia de afirmare sufletească proprie, adică de manifestare identitară. Finalul acestei pseudomorfoze: nu mai şti, nu mai poţi afla cine eşti. Toate pseudomorfozele au ca principal efect şi ţintă dezagregarea memoriei colective a popoarelor, un fel de spălare pe creier cu scopul de a pregăti mulţimile să accepte noua „religie”, adică idolatria unei ideologii în locul religiei adevăratului Dumnezeu. La adăpostul unei scene pe care se derulează actele scabrosului joc de mascare a chipului unui popor, magnaţii jafului îşi pot linge ciolanul în deplină linişte. Acesta este motivul pentru care aceşti scabroşi agresori ai memoriei româneşti şi ai marilor figuri ale acestui popor au găsit sprijinul magnaţilor unor televiziuni. Pentru ca operaţia de falsificare să reuşească trebuie ştearsă memoria substratului istoric, miturile istorice, ideile originii popoarelor, şi tot astfel trebuie ruptă legătura popoarelor cu cerul, cu Dumnezeul adevărat. În România acest program a fost aplicat integral. Lupta contra lui Iisus Hristos a fost combinată cu cea mai teribilă agresiune contra memoriei etnospirituale a neamului românesc, iar un moment ca cel din Piaţa Universităţii face parte din acest program.

Nu este întâmplător că pseudomorfozele inamice, ostile românilor până la anihilare, au luptat spre a distruge memoria colectivă a substratului nostru dacic şi tot astfel au aruncat în puşcării şi după gratiile uitării întreaga elită organică a ţării. Între pseudomorfozele agresoare, în mileniul al II-lea, deosebit de agresivă a fost, pe lângă pseudomorfozele tătaro-mongole şi otomană, pseudomorfozele central-europene şi efectele ei pot fi cercetate mai cu seamă în Transilvania în partea de nord-vest. Ţinta ei permanentă a fost dezromânizarea teritoriilor şi a populaţiilor.

A doua pseudomorfoză (mult mai agresivă în cadrul ocupaţiei ruso-bolşevice) a fost cea slavo-bolşevică şi efectele ei au căpătat proporţii devastatoare în special în Basarabia, unde s-a încercat schimbarea caracterului latin al limbii române de aici. În toate provinciile româneşti, pseudomorfoza ruso-sovietică s-a combinat cu internaţionalismul falsificator şi anticristic al internaţionalei comuniste, Kominternul, iar după 1989 întregul patrimoniu de tehnici agresive ale Kominternului a trecut în „proprietatea” deminternului, adică al noii internaţionale, care, în numele democraţiei celei noi, agresează fără alegere deopotrivă Biserica, ideea de neam, valori axiale ale culturii române, exact ca în vremea cea mai neagră a dezmăţului criminal al Kominternului.


Am numit această a doua serie a agresiunii anticreştine şi antinaţionale, neo-cominternism. Este ediţia nouă a pseudomorfozei, adică a tentativei de falsificare a vieţii spirituale a unui popor prin impunerea de forme străine specificului său sufletesc. Faza primă a luptei contra memoriei culturale şi istorice a unui popor începe prin operaţiile de desfigurare simbolică, de profanare, adică prin provocarea unei dezangajări simbolice a membrilor comunităţii naţionale faţă de propriile lor simboluri, valori, de figurile simbolice, cum sunt şi cele aşezate pe soclul de ziditorii de ieri ai statului român. Curios este că ieri miniştrii ai culturii, precum a fost profesorul Petrovici, au ridicat statui, şi cel mai faimos exemplu este rotonda din Cişmigiu, operă a ministeriatului Petrovici, iar astăzi ministrul culturii se pozează cu agresorii statuilor, inaugurând o fază nouă în lupta contra culturii române: faza alianţei oficialilor statului la războiul contra fundamentelor simbolice ale statului. S-ar părea că o atare chestiune este a oficialilor statului, a politicienilor, care nu par totuşi să aibă vreun frison. Miza lor pare să fie diferită şi ea nu se numeşte statul român.

Societatea academică pentru adevăr istoric

Octombrie 2009

Vezi si

ELIBERAREA statuilor de la Universitate in frunte cu Mihai Viteazul – VIDEO. JOS MASCA CATAVENCU-KGB

ACADEMICIENI SI PROFESORI pentru Statuile de la Universitate. Apel la demnitate – protejarea memoriei istorice este o prioritate nationala

Catre: Presedintele Romaniei

Guvernul Romaniei

Prefectura Capitalei

Primaria Generala a Capitalei

Profanarea si des-figurarea monumentelor istorice de la Universitate, statuile lui Ion Heliade Radulescu, Gheorghe Lazar, Spiru Haret si Mihai Viteazul, piloni ai culturii si scolii romanesti si edificatori ai statului national, survenita chiar la implinirea a 550 de ani de la atestarea documentara a orasului Bucuresti, este o noua detestabila ofensa la adresa demnitatii nationale a romanilor, dupa actiunea similara petrecuta anul trecut, ce a vizat statuia Eroilor Pompieri.
Acoperirea figurilor ilustrilor nostri inaintasi cu o asa zisa masca de gaze roz cu o excrescenta trompiforma este pe de o parte un gest de prost gust – specific kitsch-ului de cea mai joasa factura – si pe de alta parte reprezinta o des-figurare simbolica ce atinge limitele obscenitatii. Sacrilegiul s-a executat in absenta oricarei minime morale sub pretextul unei indoielnice campanii “ecologice” de o factura suburbana, cu incalcarea unor elementare reguli de protectie a patrimoniului cultural. Asa ceva nu s-ar putea vedea in nicio alta capitala a lumii civilizate, unde interventii de acest tip asupra unor monumente istorice cu valoare de simboluri nationale sunt de neconceput.

In cazul anterior – profanarea statuii Eroilor Pompieri – fata de care am protestat cu totii energic, Ministrul Culturii de atunci a recunoscut ca avizul “a constituit o eroare” si a afirmat ca “pentru evitarea unor situatii similare, ce pot aduce atingere identitatii noastre nationale, Ministerul Culturii si Cultelor are in vedere modificarea Legii nr. 422/2001 in sensul interzicerii amplasarii tuturor reclamelor pe monumentele istorice din Romania”. Ce s-a intamplat cu aceasta promisiune?

Mai mult, tot atunci, prefectul Capitalei a cerut demontarea imediata a constructiei care acoperea statuia, inainte “ca legea sa intre in vigoare”, afirmand raspicat ca “acest lucru nu se va mai intampla niciodata in Bucuresti”.

Nu putem intelege cum, de data aceasta, chiar Ministrul Culturii, care are intre atributii protejarea monumentelor istorice, a aprobat o asemenea batjocura a memoriei celor mai de seama simboluri ale educatiei si unirii nationale, mai ales cand aceste monumente sunt clasate de importanta nationala si universala iar Legea Monumentelor prevede ca “desfiintarea, distrugerea partiala sau totala, profanarea, precum si degradarea monumentelor istorice sunt interzise si se sanctioneaza conform legii”.

Cerem autoritatilor responsabile elaborarea unei norme legislative care sa interzica si sa pedepseasca expres astfel de ofense si “interventii” din sfera mediocritatii subculturale aduse unor monumente nationale si chiar sa extinda aceste prevederi pentru toate monumentele istorice de orice fel, cladiri sau ansambluri statuare acoperite cu tot felul de carpe cu pretentie de reclame, in pofida bunului simt.

Cerem imperios Primarului General al Capitalei, Domnul Sorin Oprescu, sa dispuna de urgenta aplicarea legii si indepartarea oricaror urme ale sacrilegiului care ne aduce aminte de procedurile Armatei Rosii a Uniunii Sovietice care trecea la des-figurarea metodica a monumentele nationale imediat dupa ocuparea oraselor tarilor invadate. Apreciem ca mai exista romani si organizatii care stiu sa apere onoarea nationala si si-au propus acelasi lucru, indiferent de consecinte, respingånd invazia prostului gust ignar si degradarea memoriei nationale.

Cerem Primului Ministru Emil Boc sa sanctioneze de urgenta astfel de initiative suburbane actionand in sensul respectarii demnitatii romånesti, dupa cum s-a pronuntat in repetate rånduri si Presedintele Traian Basescu.

Reprezentantii Statului romån si ai Guvernul Romaniei au datoria de onoare sa contribuie cu adevarat la redarea demnitatii nationale romåne si nu la subminarea oficiala a acesteia.

Semneaza (si lista ramåne deschisa):


Continue reading

FOSTI DETINUTI POLITIC cu peste 350 de ani de temnita ii cer IPS Anania sa faca Manastire la AIUD

APEL: Fosti detinuti politic cu 350 de ani de inchisoare ii cer Mitropolitului Bartolomeu Anania sa ridice o Manastire la Rapa Robilor de la Aiud

Un grup de 15 organizatii reunite de Centrul Rezistentei Anticomuniste, al carui presedinte de onoare este Vladimir Bucovsky, sustine Apelul facut astazi de peste 35 de fosti detinuti si luptatori anticomunisti Inalt Prea Sfintitului Bartolomeu Anania, Arhiepiscopului Vadului, Feleacului si Clujului si Mitropolit al Clujului, Albei, Crisanei si Maramuresului, pentru ridicarea unei Manastiri pe locul calvarului de la Aiud, Rapa Robilor.

Personalitati anticomuniste si nume importante ale rezistentei romanesti, dintre care unele cu 20 de ani de temnita, inclusiv la Aiud, cum ar fi Monahul Paulin (22 de ani), Nicolae Purcarea (20 de ani), Grigore Caraza (21 de ani), Gavrila Rusu (fost condamnat la moarte, 21 de ani de rezistenta in munti) sau Aspazia Otel Petrescu, Raul Volcinschi, Demostene Andronescu si sora “Sfantului Inchisorilor” Valeriu Gafencu, Valentina Elefteriu Gafencu, la care s-au alaturat presedintele Asociatiei Fostilor Detinuti Politici, Octav Bjoza si presedintele Asociatiei 15 Noiembrie 1987 – Brasov, Florin Postolachi, i-au cerut Mitropolitului Bartolomeu Anania, el insusi un fost detinut politic, sa respecte “ultima dorinta” a marilor duhovnici ai Ortodoxiei romane, Parintele Justin Parvu (90 de ani, 17 de temnita) si Parintele Arsenie Papacioc (95 de ani,14 de inchisoare) si sa ridice o Manastire cu arhitectura traditionala, ortodoxa, pe locul jertfei de la Aiud.

In Apelul scris de memorialista Aspazia Otel Petrescu (14 ani de inchisoare) se arata ca pentru Manastirea de la Aiud “gandirea, planul si infaptuirea sa fie ale acelui detinut politic vrednic de o astfel de lucrare: Parintele Arhimandrit Justin Parvu” iar binecuvantarea sa fie data de Arhiepiscopul Bartolomeu Anania “care a sfintit si Calvarul Aiudului si care simte altfel tresarirea Sfintelor Moaste”.

In privinta altor proiecte care se doresc a se construi pe acel loc, fostii detinutii politic semnatari, a caror detentie insumeaza peste 350 de ani de inchisoare, cer: “Aveti buna cuviinta si lasati-ne mortii in cinstirea noastră! Lasati-ni-i noua, atat cat mai suntem si asa cum inima noastra o simte si cum credinÅ£a noastră o cere”.

Centrul Rezistentei Anticomuniste ii roaga pe Inaltii ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Romane Bartolomeu Anania si Andrei Andreicut sa primeasca la fata locului o delegatie a fostilor detinuti politic care sa supervizeze proiectul si inaltarea Manastirii de la Aiud.

Scrisoarea deschisa a elitei morale a Romaniei, inmanata astazi personal Arhiepiscopului locului, IPS Bartolomeu Anania, se incheie cu un apel la adevar: “Noi credem insa ca nicio binecuvantare nu va fi valabila pana nu se va lamuri cumplitul adevar legat de holocaustul rosu. Pana atunci, singurii care au drept sa spuna ceva in aceasta problemă sunt tocmai cei care au suferit. Vreti sa faceti ceva inaltator pentru martiri? ‘Dezveliti tot adevarul si le spuneti tuturor/Cum murira fratii nostri pentru Neam si Tara lor!'”

Centrul Rezistentei Anticomuniste

Secretariat: veghea@veghea.ro

Tel/Fax: 0368-42.68.05

Gasiti aici Apelul catre IPS Bartolomeu Anania si semnatarii acestuia

Înalt Prea Sfinţiei Sale,

Înalt Prea Sfinţitului Părinte Bartolomeu Anania Arhiepiscopului Vadului, Feleacului şi Clujului şi
Mitropolitul Clujului, Albei, Albei, CriÅŸanei ÅŸi MaramureÅŸului

Înalt Prea Sfinţite Părinte Mitropolit,

Ne adresăm Înaltpreasfinţiei Voastre, cu îndrăzneala ucenicului ce aleargă la Ava al său pentru sfat, ajutor şi mângâiere, căci Ava sunteţi pentru foştii deţinuţi politic, ca unul ce-aţi trecut prin proba de foc a prigoanei comuniste.

Noi suntem încredinţaţi că Cel care v-a ales să ne fiţi Ava a fost tăria noastră în această luptă nedreaptă şi inegală, adică Domnul nostru Iisus Hristos. Încurajaţi de o astfel de încredere, vă rugăm fierbinte să întreprindeţi tot ce înţelepciunea Înaltpreasfinţiei Voastre va găsi de cuviinţă ca să faceţi clar tuturor celor ce vor să ia iniţiative în ce priveşte mausoleul de la Aiud că numai cei ce au suportat teroarea crimelor comuniste sunt îndreptăţiţi să aibă un cuvânt de spus cu privire la ce ar mai fi de adăugat la Calvarul Aiudului. Bătrânii supravieţuitori ai temniţelor comuniste au înţeles demult că ei sunt singurii care pot mărturisi cinstit şi în duhul adevărului cum au fost aruncaţi peste pragul vieţii, de către hidra comunistă, martirii acestui neam greu încercat şi pustiit în tot ce a avut el mai bun. Doar aceşti bătrâni au înţeles că este de datoria lor să-şi cinstească morţii, să le păstreze vie memoria şi să le aducă pomenire creştină, căci au fost lipsiţi de grija cea duhovnicească atunci când şi-au dat duhul în mâinile Părintelui veşnic şi chiar mai târziu, când ţara a fost lovită de amnezie.

Cu o mare putere de dăruire, pretutindeni unde s-a suferit şi s-a murit pentru Cruce, Neam şi Ţară, foştii deţinuţi politic au ridicat cu propriile lor puteri monumente comemorative care să amintească generaţiilor viitoare suferinţele cumplite îndurate şi sacrificiile supreme oferite de acei fii ai Neamului care s-au opus ateismului comunist şi nu şi-au plecat genunchii decât în faţa lui Dumnezeu.

Între toate câte s-au înălţat, troiţe, cruci, paraclise, monumente, cel mai semnificativ este, fără îndoială, mausoleul de la Aiud, atât lăcaş de închinăciune şi reculegere, cât şi necropolă pentru osemintele celor căzuţi.

Sunt deţinuţi politic care socotesc că ceea ce s-a făcut pe Râpa Robilor mai trebuie întregit cu o sfântă mânăstire. Foarte bine, dar gândirea, planul şi înfăptuirea să fie ale acelui deţinut politic vrednic de o astfel de lucrare: Părintele Arhimandrit Justin Pârvu. Se cere o nouă temelie pentru venerarea martirilor. Foarte bine, dar binecuvântarea acestei temelii să fie dată de Ava al nostru, Înaltpreasfinţitul Bartolomeu Anania, care a sfinţit şi Calvarul Aiudului şi care simte altfel tresărirea Sfintelor Moaşte.

Înaltpreasfinţite, mărturisim ce-am vrea noi să spunem celor care afirmă că un deţinut politic nu are nimic de spus în privinţa proiectului Aiud şi să ne daţi dezlegare dacă suntem în greşeală:
Oameni buni, înţelegeţi că Râpa Robilor este ţara celor din morminte fără cruce la căpătâi, presărate aici cu sârguinţă de molohul comunist. Şi-au câştigat acest drept pentru că li s-a acordat cu ură şi dispreţ, cu tortură şi nimicire. Tot ce se înalţă pe acest loc nu poate avea binecuvântare decât de la o mână care, pe lângă harul sfânt al preoţiei, a primit şi pe cel al supliciilor. Numai aşa cerul se poate îndura de iertare! Numai aşa somnul lor poate fi lin şi binecuvântat! Ce este aşa de greu de înţeles? Aveţi buna cuviinţă şi lăsaţi-ne morţii în cinstirea noastră! Le va fi pură, certă şi sinceră. Lăsaţi-ni-i nouă, atât cât mai suntem şi aşa cum inima noastră o simte şi cum credinţa noastră o cere. E frumos şi înălţător că v-aţi adus aminte că morţii lipsiţi de sicriu merită generaţia voastră. Puteţi să le închinaţi memoriale pe orice colţişor
din Ţara pe care ei au iubit-o cu preţul vieţii. Noi credem însă că nicio binecuvântare nu va fi valabilă până nu se va lămuri cumplitul adevăr legat de holocaustul roşu. Până atunci, singurii care au drept să spună ceva în această problemă sunt tocmai cei care au suferit. Vreţi să faceţi ceva înălţător pentru martiri? Dezveliţi tot adevărul şi le spuneţi tuturor/Cum muriră fraţii noştri pentru Neam şi Ţara lor!

Înaltpreasfinţite, rugăciunile noastre vă vor sta mereu în preajmă, cu speranţa că blândul Iisus va asculta cu bunăvoinţă suspinele noastre.

Cu adâncă metanie,

1. Aspazia OŢEL PETRESCU, fost deţinut politic, 14 ani de temniţă (autoarea Apelului)

2. Nicolae PURCĂREA, fost deţinut politic, 20 de ani de temniţă

3. Gheorghe VARZĂ, fost deţinut politic, 13 ani de temniţă

4. Octav BJOZA, fost deţinut politic, Preşedinte AFDPR

5. Dumitru MOLDOVAN, luptător cu arma în mână în Munţii Făgăraşului, fost deţinut politic, 13 ani de temniţă

6. Florin POSTOLACHI, fost deţinut politic, Preşedinte Asociaţia 15 Noiembrie 1987

7. Demostene ANDRONESCU, fost deţinut politic, 11 ani de temniţă

8. Ştefan URSE, fost deţinut politic, 15 ani de temniţă

9. Petre PETREA, fost deţinut politic, 12 ani de temniţă

10. Luca CĂLVĂRĂSAN, fost deţinut politic, 13 ani de temniţă

11. Ioan BUCELEA, fost deţinut politic, 2 ani de temniţă

12. Emil MITEA, fost deţinut politic, 2 ani de temniţă

13. Dan DESPAN, fost deţinut politic, 4 ani temniţă

14. Gheorghe BUZĂIANU, fost deţinut politic, 2 ani de temniţă

15. Mihai STEREA DERDENA, fost deţinut politic, 8 ani de temniţă

16. Octavian BALABAN, fost deţinut politic, 12 ani de temniţă

17. Alexandru CHISTOL, fost deţinut politic, 9 ani de temniţă

18. Octavian CÂRJE, fost deţinut politic, 14 ani de temniţă

19. Ştefan MAGHIARI, fost deţinut politic, 9 ani de temniţă

20. Nicolae MOLDOVEANU, fost deţinut politic, 9 ani de temniţă

21. Nineta MIHĂILESCU, fost deţinut politic, 2 ani de temniţă

22. Ionel JALUBA, fost deţinut politic, 16 ani de temniţă

23. Virgil TOTOESCU, fost deţinut politic, 14 ani de temniţă

24. Ilie NUŢU, fost deţinut politic, 11 ani de temniţă

25. Vasile MĂGUREANU, fost deţinut politic, 3 ani de temniţă

26. Aurică BICA, fost deţinut politic, 3 ani de temniţă

27. Ion DAN, fost deţinut politic, 3 ani de temniţă

28. Gheorghe CLAPON (Monahul PAULIN), fost deţinut politic, 22 de ani temniţă

29. Tudor STĂNESCU (Monahul Teodor), fost deţinut politic, 8 ani de temniţă

30. Tache RODAS, fost deţinut politic, 12 ani de temniţă

31. Părintele Alexandru CAPOTĂ, fost deţinut politic, 4 ani de temniţă

32. Gavrilă RUSU, fost luptător cu arma în munţi, 21 de ani

33. Părintele Gheorghe BOGDAN, fost deţinut politic

33. Maria CONSTANTINESCU, fost deţinut politic, 5 ani de temniţă

34. Grigore CARAZA, fost deţinut politic, 21 de ani, inclusiv AIUD

35. Raul VOLCINSCHI, fost deţinut politic, 16 ani de temniţă

36. Valentina ELEFTERIU GAFENCU, sora lui Valeriu Gafencu

37. Ilie TUDOR, fost detinut politic, 8 ani de temniţă

Alte persoane semnatare:

1. Coriolan BACIU

2. Dr. Florin MÄ‚TRESCU

3. Octavian POLEXA, Director al Colegiului Naţional „Dr. Ioan Meşotă”

4. Ioan POLEXA, Director Centru Plasament

5. Vlad PÂRĂU, student

6. Florin VIJOLI, profesor

7. Crina PALAS, profesor

8. Florin PALAS, jurnalist

9. Luminiţa GAVRILESCU

10. Bogheanu ARNĂUŢOIU (tatăl a îndurat 14 ani de temniţă)

11. Alexia CRISTECU (mama a îndurat 2 ani temniţă)

12. Polifon GEORGESCU

13. Erica GEORGESCU (unchiul-11 ani închisoare)

14. Eleodor ENÄ‚CHESCU

15. Aurelian PÄ‚UNA

16. Vasilica OANCEA

17. Cornelia BRADEA BRÂNZAŞ, sora Părintelui Liviu BRÂNZAŞ (13 ani de temnita)

18. Victoria ALEXANDRESCU, fostă membră a Cetăţuilor

19. George RONCEA, jurnalist

20. Victor RONCEA, jurnalist

21. Elena ANDRONACHE, informatician

22. Maria MARICARU, fiica fostului detinut politic Ion DIMA (10 ani in temnitele Gherla si Aiud)

Centrul Rezistentei Anticomuniste a alcatuit de asemenea o lista de organizatii (ambele liste raman deschise) care sustin initiativa Parintelui Justin Parvu pentru o Manastire la Aiud:

Fundatia Petru Voda

Asociatia Civic Media

Asociatia 15 Noiembrie 1987 Brasov

Fundatia Pentru Romania

Grupul Independent pentru Democratie

Civic Net – Piata Universitatii

Liga Studentilor – Seniorii

Asociatia Suflet pentru Suflet

Filiala Negresti Pro Basarabia si Bucovina – “Constantin Prezan”

Asociatia pentru Libertatea Romanilor

ASTRADROM – Asociatiei pentru Pastrarea si Promovarea Valorilor Culturale si Nationale ale Poporului Roman

Asociatia Cuget Romanesc

Fundatia Arsenie Boca

Fundatia Luptatorilor din Rezistenta Armata Anticomunista

Publicatiile VEGHEA, ATITUDINI si MIHAI EMINESCU

5 August 2009 , Înainte Prăznuirea Schimbării la faţă a Domnului

Parintele Justin Parvu despre AIUD – VIDEO:

PARINTELE ARSENIE PAPACIOC DESPRE AIUD: “Sa se faca Manastire, fara adaos. Manastire-Manastire!” AUDIO/VIDEO

Convorbire cu Parintele Duhovnic Arsenie Papacioc despre proiectele de la Rapa Robilor, Aiud – vezi mai jos

Continue reading

CONTESTATIE – Solicitare catre MAE si BEC pentru reluarea votului in Republica Moldova

Asociatia Civic Media, care a urmarit conditiile alegerilor in Republica Moldova, prin colaboratorii sai de pe teren, impreuna cu Oficiul pentru Comunicare Internationala si Drepturile Omului, reclama Ministerului Afacerilor Externe al Romaniei, Ambasadei Romaniei la Chisinau si Biroului Electoral Central incalcarea grava a dreptului la vot al unor cetatenti romani.

Organizatiile noastre considera ca organismele statului responsabile de ingradirea unui drept fundamental stipulat prin Constitutia Romaniei sunt obligate sa asigure desfasurarea in bune conditii a votului legitim pentru acei cetatenti romani indepartati abuziv de la sectiile de votare prin reluarea votului.

Dreptul la vot al cetatenilor romani basarabeni care au domiciliul in Republica Moldova a fost incalcat in ziua de 30 noiembrie 2008, prin refuzul comisiilor de la cele 4 sectii de votare din Chisinau de a le permite sa voteze pentru alegerea deputatilor si senatorilor din Circumscriptia 43 *romanii de pretutindeni/diaspora.

Legea electorala, nr.35/2008, nu precizeaza care este actul cu care se poate face dovada domiciliului/resedintei in “strainatate” – nici la art.8, nici in dictionarul de termeni de la art.2 si nici in restul prevederilor legale. Ordonanta nr.97/2008, de modificare a Legii electorale arata ca pentru “cetatenii romani cu domiciliul in strainatate” se poate face dovada cu “orice alt document emis de autoritatile straine care dovedeste resedinta in strainatate”. Daca legea nu distinge, nu puteau distinge nici birourile electorale, deci nu puteau sa restranga dreptul de vot, care este un drept fundamental. Procedand altfel, Birourile electorale, central, de circumscriptie, al sectiei de votare, au gresit grav, vina apartinand si Guvernului pentru lipsa de reglementari clare.

Se stie bine ca potrivit unei practici extinse la nivel international, in afara de actul de identitate emis de autoritatile romane cu mentiunea expresa a domicilului/resedintei, persoana in cauza poate face dovada domiciliului/resedintei si cu actul emis de autoritatea centrala/locala din statul respectiv.

Continuarea si coordonatele BEC si MAE`mai jos

Continue reading

CIVIC MEDIA contesta toti candidatii in baza Declaratiei de necolaborare cu SECURITATEA ci cu KGB

Tribunalul Municipiului Bucuresti

C O N T E S T A T I E

Asociatia Civic Media, organizatie neguvernamentala preocupata activ de consolidarea democratiei in Romania, contesta inregistrarea tuturor candidatilor la actualele alegeri parlamentare.

Contestatia noastra se bazeaza pe dreptul la nedisciminare al oricarui cetatean roman coroborat cu Declaratia Presedintelui Romaniei Traian Basescu de condamnare a regimului comunist si necesitatea deconspirarii agentilor politiei politice comuniste care au activat in Romania in perioada 1944-1989.

In speta contestam inregistrarea candidatilor prin completarea cu titlu obligatoriu, printre altele, a asa-numitei Declaratii pe Propria Raspundere, in care se arata, citam “că am fost/nu am fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia”.

In primul rand, in Romania nu a existat nici o institutie cu denumirea de “Securitate”, ceea ce atrage din punct de vedere juridic nulitate actului in sensul dorit de lege, respectiv al delimitarii de lucratorii si colaboratorii Departamentului Securitatii Statului sau ai Directiei Generale a Securitatii Statului care au suprimat sau îngrădit drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului, în scopul susţinerii puterii totalitar comuniste”, conform OUG nr. 24/2008.

In fapt, ceea ce este mult mai grav, facem apel la urmatoarele Articole din Legea fundamentala a tarii, Constitutia Romaniei, pentru a denunta incalcarile drepturilor unor cetateni romani in favoarea unor cetateni romani cu dubla cetatenie sau/si legaturi cu servicii secrete ale totalitarismului comunist care au desfasurat activitati criminale si impotriva statului roman, pe perioada existentei Pactului de la Varsovia.

Astfel, ARTICOLUL 16 din Constitutia Romaniei, prevede:

“(1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege”.

Iar ARTICOLUL 57 arata:

“Cetăţenii români, cetăţenii străini şi apatrizii trebuie să-şi exercite drepturile şi libertăţile constituţionale cu bună-credinţă, fără să încalce drepturile şi libertăţile celorlalţi.”

In acelasi timp, in Discursul oficial de Condamnare a Regimului Comunist al Presedintelui Romaniei, Traian Basescu, de la data de 18 decembrie 2006, acesta afirma:

“Ca şef al statului român, condamn explicit şi categoric sistemul comunist din România, de la înfiinţarea sa, pe bază de dictat, în anii 1944-1947 şi până la prăbuşire, în decembrie 1989.”

In textul Declaratiei Sefului Statului se spune:

“Pentru cetăţenii României, comunismul a fost un regim impus de un grup politic autodesemnat ca deţinător al adevărului, un regim totalitar născut prin violenţă şi încheiat tot prin violenţă. A fost un regim de opresiune, care a expropriat poporul român de cinci decenii de istorie modernă, care a călcat în picioare legea şi a obligat cetăţenii să trăiască în minciună şi frică.”

De asemenea se arata ca “sistemul comunist totalitar din România a fost impus prin dictat străin”, printr-o ideologie “importată din URSS”.


Continue reading

PROFANATORII Icoanei Mantuitorului de la UAP si Atelier 35 s-au ales cu o Plangere Penala

ASOCIAÅ¢IA CIVIC MEDIA

Către,

PARCHETUL GENERAL

În atenţia

Doamnei Procuror General Laura Codruţa Covesi

PLÂNGERE PENALĂ

Împotriva numitului BENEDEK LEVENTE, a organizatorilor expozitiei EUROMANIAC de la Galeria ATELIER 35 din str Selari nr 13, si a conducerii UNIUNII ARTISTILOR PLASTICI, pentru săvârşirea infracţiunilor de Ofensa publică adusă simbolurilor religioase si acţiuni de defăimare şi învrăjbire religioasă, interzise sub orice forma prin Legea nr. 489/2006 din 28/12/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor Publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 11 din 08/01/2007, intrata in vigoare la data de 11 ianuarie 2007; pentru Ofensă adusă unor însemne ale României, prevăzută şi pedepsită de disp. art. 236 Cod Penal, cât şi pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj contra bunelor moravuri, prevăzută şi pedepsită de disp. art. 321 Cod Penal.

MOTIVE:

ÎN FAPT: Numitul BENEDEK LEVENTE a conceput, executat şi expus în cadrul expoziţiei intitulate EUROMANIAC, deschisă în sala de expoziţie Atelier 35 din Bucureşti, str. Şelari nr. 13, o serie de lucrări aşa-zis „artistice”, care prin conţinutul lor vădit anti-crestin batjocoresc simboluri creştine universale, producând scandal public prin expunerea acestor imagini care atentează la valorile sfinte ale Ortodoxiei si credinciosilor ortodocsi, ale culturii, moralitatii şi religiei din Romania si nu numai.

Expoziţia a fost deschisă la data de 5.09.2008, urmând a fi accesibilă publicului până la data de 17.09.2008. Ulterior, profitand de scandalul mediatic declansat, organizatorii acestei, curatorii Galeriei Atelier 35 care au selectat aceste lucrari, au decis sa o prelungeasca pana la data de 27.09.2008. In fapt, VLAD IONESCU, unul dintre organizatorii expozitiei, a recunoscut intr-o emisiune in direct la REALITATEA TV, din 17.09.2008, dupa cum este citat si in ziarul GARDIANUL din 18.09.2008, ca proiectul lui Benedek Levente, “Euromaniac”, i-a atras atentia, in primul rand, prin “caracterul provocator” .

În cadrul acestei expoziţii, sunt prezentate în mod repetat simboluri ale crestinismului peste care sunt suprapuse diferite imagini obscene sau cu conţinut defăimător la adresa crestinismului, a Bisericii si a capului acesteia, Mantuitorul Iisus Hristos.

Printre altele, pe pereţii expoziţiei, se afla o plansa care prezintă un număr de 16 imagini ale hărţii României, peste care sunt suprapuse imagini ce atacă principalele simboluri şi instituţii ale Statului Român inclusiv o imagine a unei biserici ortodoxe (cu cruce) – reprezentata drept “Dracula”.

Dar poate cea mai grava ofensa adusa public vreodata in Romania contemporana crestinismului o reprezinta imaginea unei Icoane a Mântuitorului Iisus Hristos, sfanta in Ortodoxia Romaniei, reproducere dupa o Icoana sfanta din Grecia – iata, este implicata si jignirea unui stat strain –, din secolul XIV, aflata la Manastirea Vatoped, peste care este reprodus un organ sexual masculin si se sugereaza actul felaţiei; precum şi alte asemenea obscenităţi şi ofense pe care va rugam sa le constate organele Legii.

profanarea mantuitorului.jpg

Toate aceste „lucrări artistice” pot fi vizionate liber de către public atât în cadrul galeriei Atelier 35, cât şi pe blogul personal al „artistului”, aflat la adresa de internet http://benedeklevente.blogspot.com/.

Apreciem că toate aceste fapte întrunesc elementele infracţiunii prevăzute şi pedepsite prin Legea nr. 489/2006 din 28/12/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor cat si de de dispozitiile art. 236 Cod Penal, cât şi cele ale infracţiunii privind săvârşirea infracţiunii de ultraj contra bunelor moravuri, prevăzută şi pedepsită de disp. art. 321 Cod Penal.

Vă solicităm să luaţi de urgenţă măsurile legale ce se impun, STOPÂND în primul rând această expoziţie ofensatoare la adresa valorilor crestinismului.

Sperăm că reacţia Domniei Voastre nu va întârzia si rugam organele statului sa trateze acest caz grav la fel cum l-ar trata daca am fi avut de a face cu o Moschee sau o Sinagoga, sau cu desacralizarea unor simboluir sfinte aduse religiei musulmane sau iudaice.

Consideram ca actul Domniei Voastre va stopa astfel de actiuni viitoare care pot duce la invrajbire religioasa, ca si in cazul mediatizat pe larg al revoltelor impotriva caricaturilor lui Mahomed, cu mentiunea ca in acest caz, profanarea Icoanei Mantuitorului este de-a dreptul odioasa, batjocorind un simbol creÅŸtin universale, sfant, in mod special pentru Ortodoxia Romaniei si a Greciei.

In fapt, modificarile din noua Lege a Cultelor, in baza carora facem aceasta Plangere Penala, au fost aduse tocmai pentru a se impiedica astfel de manifestari periculoase insasi ordinii morale a Romaniei.

Cu deosebita consideraţie

Pentru Asociatia Civic Media

PreÅŸedinte fondator Victor Roncea

23.09.2008

INFO:

GARDIANUL: “Protest porno la «Romania cu labii». Atelier 35, pictat cu o harta virila”.

Expozitia “Euromaniac” a lui Benedek Levente a iscat controverse pana intr-acolo incat sediul unde au fost expuse lucrarile, Atelier 35, a fost vandalizat. Dupa declaratiile martorilor, patru tineri au “pictat” geamurile si peretii din exterior ai atelierului, reprezentand harta Romaniei ce isi introduce un fictiv organ genital in cea a Ungariei. Sediul apartine Uniunii Artistilor Plastici, care a depus o plangere la politie impotriva celor care au vandalizat atelierul, printre acestia aflandu-se jurnalistul Victor Roncea si fratele sau, George.

Artistul plastic timisorean Benedek Levente a ales sa reprezinte Romania in expozitia sa “Euromaniac”, folosind un organ genital feminin, preoti facand autostopul sau Casa Poporului pe post de hotel de 3 stele. Ideile sale au trezit controverse, iar Noua Dreapta a facut plangere penala impotriva lui Levente. Ieri, protestul celor deranjati a ajuns chiar si pe peretii si geamurile locului unde a avut loc expozitia.

Vlad Ionescu, organizatorul expozitiei lui Levente si unul dintre coordonatorii galeriei, a spus pentru «Gardianul» ca a primit un telefon in dimineata zilei de ieri prin care era anuntat de ceea ce se intampla la atelier. “Am primit un telefon azi (luni-n.r.) dimineata prin care mi se spunea ca geamurile galeriei au fost vandalizate. Venind aici, am constatat ca vitrinele noastre exterioare au fost vopsite cu spray-ul, cu mesaje xenofobe, cu mesaje nationaliste, cu injuraturi, obscenitati, desene pornografice, de care vreau sa declar acum ca ne disociem. Nu avem nici o legatura cu ceea ce se afla in momentul de fata afisat pe spatiul galeriei!”, ne-a declarat Vlad Ionescu. (Nota mea: acest Ionescu e un mincinos penal. “Mesajele xenofobe” sunt probate de fotografiile de la “locul faptei”: “LOVE IS IN THE AIR”) “E clar ca toata povestea asta e o diversiune si nu o ia nimeni in serios. O sa depunem o plangere la politie, am inteles ca au fost si niste martori. Noi ne dorim prinderea faptasilor si tragerea lor la raspundere”, ne spunea in jurul pranzului coordonatorul galeriei.

Trecatorii au crezut ca decoreaza fatada

Potrivit declaratiilor lui Roman Marian, unul dintre martori, in jurul orei 07.00 au venit trei barbati si o fata, care au delimitat zona. Se pare ca cei trei s-au ocupat cu “redecorarea” sediului, iar fata le facea poze. Totul nu a durat mai mult de o jumatate de ora. “Pareau seriosi, nu erau niste vagabonzi. N-au facut galagie. S-au apucat de treaba, si si-au facut treaba. Foarte repede s-au miscat”, ne-a explicat Roman. Se pare ca la acea ora se aflau mai multi oameni pe strada, insa nimeni nu a considerat ca ceva nu este in neregula. “Noua nu ne-au spus nimic. Nu aveau masti, nimic… ca daca vedeam ceva, puneam si eu mana pe statie, pe telefon”, a mai povestit martorul, care a spus ca ar putea sa o recunoasca pe fata daca ar mai vedea-o. Geamurile au fost vopsite in negru, iar sub mesajul “Love is in the air”, au desenat o Romanie care isi introduce penisul in harta Ungariei.

De asemenea, pe sediul Uniunii Artistilor Plastici (UAP) au pus un afis pe care scria cu litere de-o schioapa “Uniunea Artistilor P*lii”, mesaj care era scris si pe partea inferioara a zidurilor. Ionescu ne-a spus ca, avand in vedere mesajele transmise, cei care au recurs la aceste fapte nu pot fi decat “niste nationalisti extremisti de dreapta” (Nota mea: !?. Ionescu, esti cretin?!). Petru Lucaci, vicepresedintele UAP, a declarat pentru «Gardianul» ca nu considera aceste acte normale, ci o atitudine rauvoitoare. “Este un gest gratuit si nu face bine nimanui. Mi se pare ciudat ca totul s-a intamplat cu postul de politie vizavi”, a mentionat Lucaci. Vicepresedintele UAP a spus ca a desemnat un membru al organizatiei sa faca plangere la politie si ca vor actiona impotriva celor vinovati in functie de evaluarea pagubelor. “Provocarile de tipul acesta nu duc nicaieri”, ne-a spus Lucaci. Intre timp, Vlad Ionescu a aflat ca printre cei vinovati se afla Victor Roncea si fratele sau.

Statuie din fecale pentru Patapievici

Victor Roncea ne-a spus ca si-ar fi dorit sa fi realizat el conceptul acestei “expozitii de street-art”, insa el a fost acolo doar pentru a imortaliza momentul. Jurnalistul a adaugat ca actiunea lor a venit ca raspuns la expozitia lui Benedek si ca nu este vorba decat de un “dialog artistic”. In calitate de plastician a participat George Roncea, care si-a exprimat indignarea fata de actele lui Benedek si de atitudinea conducerii Institutului Cultural Roman, mai ales a lui Horia Roman Patapievici, privitor la expozitia de la New York. Acesta a spus ca se pare ca cei doi sunt homosexuali si a mentionat ca cei care au participat, ieri, se vor organiza intr-o asociatie culturala, “Uniunea Artistilor Poolii”, iar printre proiectele lor se numara si o statuie din fecale care-l va reprezenta pe Patapievici. George Roncea ne-a spus ca, din punct de vedere legal, cei care au fost prezenti ieri dimineata la Atelier 35 nu pot fi pedepsiti, pentru ca, potrivit site-ului galeriei, spatiul este “un loc de exprimare libera a culturii”. “Legal, suntem perfect acoperiti”, a incheiat Roncea.

Theodora Stoica

23.09.2008

RAPORT pentru Presedintele Romaniei despre Dosarul represiunii din iunie 1990

Despre crima, manipulare, dezinformare, favorizarea infractorilor, complicitate intre structuri ale statului si vinovati, asociatii-fantoma varfuri de lance anti-Romania si despre adevarul ascuns. Fara aceasta clarificare nu vom aduce niciodata Romania la liman.

Către:

Preşedinţia României

În atenţia

Excelenţei Sale Preşedintele României

domnului Traian Băsescu

Stimate domnule preÅŸedinte,

vă adresăm un memoriu cu privire la represiunea din iunie 1990 cuprinsă în “Dosarului Mineriadei iunie 1990”, la istoricul acestui Dosar, în vederea sprijinirii eforturilor de aflare a adevărului ÅŸi pedepsire a vinovaÅ£ilor, în interesul dreptăţii, adevărului, JustiÅ£iei ÅŸi al victimelor.

MenÅ£ionăm că AsociaÅ£ia noastră este singura asociaÅ£ie legal constituită care are ca obiective statutare, încă de la înfinÅ£are (1996), indentificarea agresorilor, indentificarea victimelor, tragerea la răspundere a vinovaÅ£ilor, despăgubiri materiale ÅŸi morale pentru victimele mineriadelor. Membri ai asociaÅ£iei noastre pot fi doar persoanele care dovedesc cu documente că sunt victime (evitând astfel circul “revoluÅ£ionarilor”).

Acest Dosar cheie al Justiţiei româneşti a fost tergiversat, muşamalizat şi mistificat vreme de mai bine de un deceniu. Încercăm prin acest memoriu adresat la cel mai înalt nivel al statului român să ne aducem contribuţia în vederea desluşirii iţelor acestui controversat episod al Justiţiei româneşti. Privim strict juridic situaţia plângerilor penale (nu discutăm derularea evenimentelor).

Situaţia acestui Dosar, malversaţiunile, presiunile şi manevrele efectuate de reprezentanţi de vârf ai statului român, implicaţi direct, aruncă o pată ruşinoasă asupra credibilităţii României ca stat de drept.

Intenţionăm, ca reprezentanţi legali ai victimelor represiunii ordonate de Ion Iliescu şi acoliţii săi, să chemăm Statul Român în judecată în faţa forurilor europene şi internaţionale. Am făcut aceste demersuri, deoarece considerăm că 18 ani este deja prea mult pentru soluţionarea unui Dosar, mai ales că cercetările au fost încheiate. Timp de 13 ani ne-am adresat până acum tuturor responsabililor Justiţiei, la toate nivelele de autoritate.

Am pus la dispoziţia procurorilor, de-a lungul anilor, toate probele şi datele necesare procesului juridic. Am adus la cunoştinţa opiniei publice, sistematic, prin toate canalele media la care am avut acces, elementele acestui dosar, informaţii relevante cu privire la vinovaţi. Am epuizat toate formele imaginabile de protest legal (inclusiv greva foamei) faţă de instituţiile implicate în tergiversarea Dosarului.

Vă aducem la cunoştinţă, domnule preşedinte, într-o formă sintetică, istoricul acestui Dosar, fragmentările sale, datele principale şi informaţiile de substanţă juridică considerând că sunteţi ultima resursă de salvare a credibilităţii Statului Român. Ştim că deseori aţi atras atenţia public asupra importanţei acestui Dosar.

Cunoaştem implicaţiile majore ale acestui Dosar şi inferenţele politice ce privesc acest caz. S-au executat adevărate operaţiuni de intoxicare şi dezinformare a opiniei publice în care s-au întrebuinţat resurse dintre cele mai diverse, inclusiv cu concursul unor reprezentanţi de vârf ai Statului din Justiţie şi din alte instituţii.

Dosarele Mineriadelor sunt dosare diferite de dosarele Revoluţiei. Orice încercare de soluţionare comună nu este legală. Ele trebuiesc instrumentate şi judecate separat.

Vă rugăm, domnule preşedinte, să luaţi în considerare demersul nostru şi pentru a preîntâmpina şi risipi orice eventuală presupoziţie cu privire la calitatea noastră vă aducem la cunoştinţă, în modul cel mai ferm că acţiunea noastră juridică împotriva Statului Român nu urmăreşte culpabilizarea României în faţa forurilor internaţionale şi acuzarea grosso modo a reprezentanţilor statului român ci tocmai eliberarea României de această grea povară a elementelor corupte din Parchet şi sistemul politic.

Reţeaua de complicităţi a unor personaje vinovate de crime împotriva umanităţii (imprescriptibile), instigare la război civil, de grave acţiuni împotriva cetăţenilor români, poate fi scoasă la iveală şi poate fi expusă prin acţiunea noastră juridică.

Sperăm că apropierea pragului celor două decenii va goli de conţinut plasarea noastră, ca popor, în categoria infamantă definită prin sintagma “stupid people” lansată de acolitul lui Ion Iliescu, comunistul Silviu Brucan.

Cu înaltă consideraţie

PreÅŸedinte A.V.M.R.

Viorel Ene

“Dosarul Represiunii din iunie 1990”(Mineriada iunie 1990)

În urma represiunii din iunie 1990 (Mineriada iunie 1990) a rezultat un număr de 756 de răniţi, peste 1300 de bucureşteni bătuţi şi reţinuţi abuziv (între 2 şi 60 de zile), 4 morţi prin împuşcare, 18 răniţi prin împuşcare recunoscuţi oficial, în realitate fiind peste 100 de persoane care au decedat, majoritatea în urma loviturilor primite în cap şi în alte părţi vitale, lovituri primite de la mineri în 14-16 iunie.

În iunie 1990 au fost depuse 47 de plângeri penale individuale de către persoane fizice, instituţii, asociaţii, reviste şi ziare ale căror sedii au fost devastate de către mineri, membri F.S.N. şi cadre ale Securităţii din unitatea specială U.M.0215, la indicaţiile Preşedintelui Ion Iliescu, a Primului Ministru Petre Roman, Gelu Voican Voiculescu, etc. Liga Studenţilor a strâns primele 230 de declaraţii ale victimelor şi martorilor iar organizaţii internaţionale ca Amnesty International şi IGFM din Germania au preluat şi mediatizat Dosarul represiunii realizat de studenţi.

Plângerile depuse la Parchet de către persoanele fizice, Universitatea Bucureşti, Institutul de Arhitectură, U.M.R.L., membrii Ligii Studenţilor au fost “făcute pierdute”, într-o primă etapă. Ulterior, datorită presiunii publice, Parchetul s-a făcut că se ocupă de de cazul morţilor prin împuşcare.

Procurorul Eugen Vasiliu (în prezent avocat), şi-a exercitat atribuţiile ameninţând membrii familiilor celor decedaţi ,,să-şi ţină gura” şi a încercat prin intimidare şi ameninţare să transforme victimele în ,,atacatori ai instituţiilor statului”. În perioada regimului Iliescu, toate demersurile victimelor represiunii din iunie 1990 de obţinere a unei soluţii juridice au fost marcate de eşec. Muşamalizarea a mers până acolo încât a existat chiar şi o iniţiativă de tocare şi distrugere a declaraţiilor şi probelor depuse la Parchet.

Formarea “Dosarului Mineriadei iunie 1990”

Până la înfiinţarea Asociaţiei Victimelor Mineriadelor 1990-1991 din România în anul 1996, nu a existat un dosar privind represiunea din iunie 1990.

În data de 18.02.1997, ca urmare a plângerii penale colective depuse de Asociaţia Victimelor Mineriadelor 1990-1991 din România, s-a format “Dosarul Mineriadei iunie 1990” cu nr. 5358/P/1997. Deoarece dosarul cuprindea civili şi militari s-a mai depus o plângere Penală împotriva civililor vinovaţi de represiunea din iunie 1990, în aprilie, dosar nr. 12375/P/1997, pentru urgentarea cercetărilor.

Iniţial dosarele au fost repartizate către Secţia Civilă a Parchetului General, însă au fost declinate către Secţia Militară din Parchetul General conform Codului de Procedura Penală în vigoare la acea dată, de către procurorul Alexandru Cinteză care se ocupa de dosarul ,,Mineriada 1991”. S-au comasat dosarele 5358/P/1997 şi 12375/P/1997 formându-se dosarul unic cu nr. 160/P/1997.

Toate dosarele individuale, atât ale persoanelor fizice cât şi ale reprezentanţilor ziarelor, asociaţiilor şi instituţiilor devastate de mineri şi de activiştii FSN au fost reunite în acest dosar (au fost adunate de la secţiile de poliţie, Poliţia Capitalei, de la Parchetele de sector, Parchetul Municipiului Bucureşti, etc. unde zăceau în nelucrare de mulţi ani).

De acest dosar, care a ajuns la Parchetul General în septembrie 1997, s-a ocupat iniţial Secţia Militară, prin colonelul procuror militar Mihai Popov şi echipa sa.

Au fost audiate peste 800 de parţi vătămate şi s-au făcut cercetări în Valea Jiului, fiind audiate şi mai multe sute de mineri privind implicarea lor în represiunea din iunie 1990 (Mineriada 13-15 iunie 1990).

Cercetările păreau să se desfăşoare eficient însă întreaga echipă a colonelului Popov în aprilie 1998 a primit ca sarcină de serviciu cercetarea cazului “Ţigareta II”, “Dosarul Mineriadei iunie 1990” fiind abandonat.

În urma nenumăratelor solicitări şi demersuri făcute de Asociaţia Victimelor Mineriadelor 1990-1991 din România, dosarul a fost repus pe rol şi incredinţat unei noi echipe condusă de către procurorul militar Dan Voinea şi procurorul militar Surdescu Gheorghe.

Dan Voinea a fost ridicat la rangul de general de preşedintele proaspăt ales, Emil Constantinescu, la cererea sa, deoarece acesta a susţinut că regulamentul militar nu permite anchetarea unor superiori în rang. Emil Constantinescu a ajuns preşedinte asumându-şi public fenomenul Pieţei Universităţii şi angajându-se că vor fi soluţionate “cu celeritate” Dosarele Revoluţiei şi Mineriadei. Cum s-a ţinut de promisiune ştim cu toţii astăzi.

“Soluţia” NUP-ului din 1998 dată întregului dosar 160/P/1997

Spre surprinderea şi nemulţumirea noastră, în decembrie 1998, procurorul militar Surdescu Gheorghe a propus soluţia de Neîncepere a Urmăririi Penale (N.U.P.), în data de 16.09.1998, decizie supervizată şi aprobată de către procurorul militar Dan Voinea, şef al Secţiei Militare din Parchetul General.

În urma solicitării de infirmare a soluţiei, a numeroase proteste şi mitinguri organizate de Asociaţia Victimelor Mineriadelor 1990-1991 din România, a presiunilor mediatice şi ale opiniei publice, a nenumăratelor demonstraţii (inclusiv audienţă la Preşedintele României Emil Constantinescu), soluţia de Neîncepere a Urmăririi Penale a fost infirmată şi s-a redeschis dosarul în data de 14.10.1999, după un an de tergiversări.

Dosarul 160/P/1997 a fost repartizat tot procurorului militar Dan Voinea şi colonelului procuror militar Vasile Doană.

Procurorul militar Dan Voinea a împărţit dosarul în 4 dosare şi anume: dosarul 74/P/1998 ; 75/P/1998 ; 76/P/1998 ; 77/P/1998:

1. Dosarul Penal 74/P/1998 privind uciderile prin împuşcare ale victimelor: Lepădatu Mitriţă, Mocanu Velicu Valentin, Duncă Gheorghe, Drumea Dragoş şi a altor 18 răniţi prin împuşcare.

2. Dosarul Penal 75/P/1998 privind faptele unor persoane cu responsabilităţi de stat, ce se presupune că au dispus sau acceptat ca la soluţiunile de restabilire a ordinii publice să participe, alături de organele abilitate şi unele categorii ale populaţiei civile (în special mineri), deşi legea şi Constituţia nu permitea asemenea cooperări.

3. Dosarul Penal 76/P/1998 privind verificarea legalităţii ştatelor de plata întocmite la nivelul exploatărilor miniere din bazinul carbonifer Valea Jiului pe perioada cât minerii s-au aflat în Capitală.

4. Dosarul Penal 77/P/1998 privind sesizarea Asociaţiei Victimelor Mineriadelor 1990-1991 din România, din care rezultă că numărul victimelor ucise este mult mai mare decat cel comunicat oficial, respectiv 100 – 160 în loc de 6.

Primul Rechizitoriu parţial trimis pe instanţă

De dosarul 74/P/1998 s-a ocupat în principal procurorul militar colonel Vasile Doană. Acest dosar a fost instrumentat şi trimis în instanţă în data de 18.05.2000. Au fost puşi sub acuzare pentru infracţiune de instigare la săvârşirea unei infracţiuni de omor deosebit de grav, numiţii: general în rezervă, Chiţac Mihai, fost ministru de interne; general în rezervă, Andruţa Gheorghe, fost adjunct al ministrului de interne; colonel în rezerva Cătălin Traian, fost şef al secţiei de pază şi control acces în sediul Ministerului de Interne; colonel în rezervă, Costea Dumitru, fost comandant al Batalionului de Jandarmi Ploieşti; colonel în rezervă, Constantin Vasile, fost ofiţer activ din cadrul Comandamentului Trupelor de Paraşutişti; lt. col. Protopopescu Marian din cadrul U. M. 0209 Bucureşti; lt. col. Badiu Marian; mr. Pătulea Cristinel şi mr. Petcu Gabriel (toţi trei din U.M. 0756 Ploieşti); precum şi lt. Ferentz Marian din U.M. 0223 Bucureşti şi plt. maj. Axinteoaiei Mircea-Romică din U.M. 0248 Bucureşti, care au ordonat şi executat să se tragă cu armamentul din dotare şi cu muniţie de război asupra populaţiei civile neînarmate.

În perioada 2000-2003, acest dosar s-a judecat la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, unde judecătorii au hotărât retrimiterea dosarului la Parchetul General Secţia Militară pentru suplimentarea probelor. Procurorul Dan Voinea în mod intenţionat a trimis la instanţă un rechizitoriu prost întocmit deşi existau probe decisive pentru inculparea vinovaţilor. De menţionat că procurorul militar generalul Dan Voinea nu a trecut printre învinuiţi şi persoana preşedintelui Ion Iliescu.

S-a demonstrat astfel reaua credinţă ÅŸi implicarea în apărarea infractorilor a procurorului Dan Voinea, aceeaÅŸi persoană care în anul 1998 a dat soluÅ£ia de NUP – Neînceperea Urmăririi Penale în tot dosarul ,,Mineriadei iunie 1990”.

Dosarul a zăcut ulterior în nelucrare la Parchetul Militar deşi procurorul Levanovici Mircea avea sarcina de serviciu să instrumenteze şi soluţioneze dosarele Mineriadei din iunie 1990.

Al doilea NUP în dosarul 74/P/1998

Urmărind exemplul generalului procuror militar Dan Voinea colonelul procuror militar Levanovici Mircea a propus Neînceperea Urmăririi Penale iar generalul Samoilă Joarză, numit de Ion Iliescu în fruntea Parchetului Militar, imediat după venirea la putere a PSD a confirmat şi supervizat soluţia.

La protestele Asociaţiei noastre soluţia de N.U.P. a fost infirmată şi acest dosar a fost repartizat (împotriva dorinţei noastre) procurorului militar colonel Viorel Siserman la care s-a adăugat şi generalul procuror militar Dan Voinea deşi acesta din urmă nu mai avea dreptul să instrumenteze acest dosar, deoarece o mai făcuse o dată. Manevra juridică efectuată de generalul Voinea a constat în principal din schimbarea încadrării inculpaţilor din instigare la infracţiunea de omor deosebit de grav la participaţiune improprie, faptă deja prescrisă.

ÃŽn anul 2006, premergător intrării României în UE, Monica Macovei, ministru al JustiÅ£iei, în scopul armonizării Codului de Procedură Penală cu legislaÅ£ia europeană, modifică paragraful referitor la compentenÅ£a instanÅ£elor civile de a cerceta cazurile în care sunt cuprinÅŸi civili ÅŸi militari. România pierduse deja ÅŸase procese la CEDO tocmai datorită neconcordanÅ£ei Codului de Procedură Penală cu normele juridice europene. Conform viziunii europene instituÅ£ia Parchetului Militar este vetustă, de inspiraÅ£ie sovietică ÅŸi corespunde unei perioade revolute fiind condamnate general “arhaismele bolÅŸevice ale instanÅ£elor militare”. Practica europeană arată că procurorii militari anchetează dosare ale civililor, numai în condiÅ£ii de război sau în situaÅ£ii excepÅ£ionale.

Clasa politică şi juriştii din parlament au avut cunoştiinţă de practica CEDO în materie, dar prin Legea 356/2006 au permis continuarea proceselor în curs cu civili de către magistraţii militari. Se putea anticipa apariţia unor excepţii de neconstituţionalitate pe aceasta temă, iar fostul ministru al Justiţiei, Monica Macovei, ar fi avut obligaţia să prevină acest lucru.

În cursul anului 2007 prevederea introdusă de Monica Macovei în Codul de Procedură Penală va fi folosită în procese aflate pe rol şi care implicau cadre militare şi civili. Dosarul celebru al generalului SRI Ovidiu Soare care îl implica şi pe fostul consilier prezidenţial, contraamiralul “Cico” Dumitrescu, va fi unul dintre primele în care apărarea va ridica excepţii de neconstituţionalitate – care vor fi admise.

Procurorul militar Dan Voinea a refuzat să predea dosarul Secţiei Civile din Parchetul General nesocotind Decizia Curţii Constituţionale nr. 610 din data de 20.06.2007, prin care dosarele în care erau implicaţi civili şi militari, în mod obligatoriu, trebuiau să treacă la Secţia Civilă.

L-a pus sub acuzare pe Ion Iliescu în momentul în care nu mai avea calitatea să facă acest lucru, a disjuns dosarul 74/P/1998, a trimis parţial Dosarul în care era implicat Ion Iliescu la secţia Civilă şi a trimis restul în instanţă la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, încălcând grav legile în vigoare, tergiversând cercetarea şi punerea sub acuzare a vinovaţilor. Instanţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a constatat că Generalul procuror militar Dan Voinea nu avea voie să instrumenteze acest caz, deoarece mai instrumentase o dată acest Dosar.

Asociaţia Victimelor Mineriadelor 1990-1991 din România a făcut plângere penală împotriva procurorului Dan Voinea, pentru nerespectarea deciziei de a trimite Dosarul la Secţia de Urmărire Penala şi Criminalistică din cadrul Parchetului de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi pentru tergiversarea soluţionării dosarului.

Dosarul cu Ion Iliescu a ajuns la Secţia Civilă, unde soluţia de punere sub învinuire a fost infirmată de către Prim Procurorul Iacob Marius şi Procurorul General Laura Codruţa Kovesi, conform legilor în vigoare. La iniţiativa Asociaţiei noastre Procurorul General s-a sesizat în privinţa gravelor deficienţe ale instrumentării dosarului de către procurorul militar Dan Voinea.

“Rechizitoriul” Procurorului General la adresa procurorului militar Dan Voinea

Continue reading

COPILUL fetitei de 11 ani trebuia salvat – CIVIC MEDIA sustine demersul FEDERATIEI PRO-VITA


Cu privire la cazul fetei de 11 ani, insarcinata in 21 de saptamani in urma unui posibil incest si care a devenit subiect de disputa, inclusiv mediatica, pe marginea legalitatii unui avort la o varsta a sarcinii atat de avansata, organizatiile semnatare, care apara si promoveaza dreptul la viata al tuturor fiintelor umane incepand de la conceptie, emit urmatoarea

DECLARATIE DE PRESA

1. Legea romaneasca in vigoare pevede clar ca intreruperea cursului sarcinii, daca varsta sarcinii a depasit 14 saptamani, se poate face numai daca este necesara pentru a salva viata, sanatatea sau integritatea corporala a femeii insarcinate de la un pericol grav si iminent si care nu putea fi inlaturat altfel. Comisia medicala de la Iasi a stabilit, saptamana trecuta, ca nu este vorba despre o astfel de situatie.

In cazul in care decizia medicilor de la Iasi ramane valida, dar Comisia interministeriala intrunita in acest zile va decide, impotriva legii, ca interventia chirurgicala se poate totusi face, ne rezervam dreptul de a depune plangere penala impotriva medicului care va efectua interventia, pentru incalcarea art. 185 Cod Penal (Provocarea ilegala a avortului), impotriva factorilor de decizie din Comisie si a conducerii spitalului in care se va efectua interventia, pentru favorizarea infractiunii mentionate.

2. Organizatiile noastre considera ca in general orice avort provocat este un act profund imoral, intrucat intrerupe cursul unei vieti in dezvoltare. Cu atat mai mult sunt de condamnat presiunile pentru savarsirea unui avort ilegal in acest caz. La 21 de saptamani de sarcina, FATUL ESTE VIU.

Desi pretindem ca traim intr-o lume civilizata, ignoram faptul ca procedura avortului la o varsta a sarcinii atat de inaintata este deosebit de barbara si dureroasa pentru fat, al carui sistem nervos este deja suficient de dezvoltat incat sa simta interventia in urma careia este ucis.

3. Atragem atentia asupra cazului unui copil nascut in Marea Britanie, la 22 de saptamani de sarcina, asadar cu doua saptamâni înainte de limita legala de avort in aceasta tara. Copilul a supravietuit si acum se dezvolta perfect normal. De aceea, posibila “intrerupere a cursului sarcinii”, in cazul fetei din jud. Neamt ar trebui sa ridice suficiente probleme de etica si constiinta medicilor, in lumina angajamentelor pe care acestia le iau de a “apara viata”.

4. Suntem gata sa SPRIJINIM CONCRET FAMILIA mamei pentru rezolvarea problemei ridicate de viitorul copilului rezultat din acest incident nefericit. Semnatarii acestei scrisori se ofera ca, dupa nastere, sa preia, in conditiile legii, copilul, spre crestere si educare in centrele de plasament ale Asociatiei “Provita pentru Nascuti si Nenascuti”. De altfel, aici au mai fost adusi copii rezultati din viol si acestia sunt crescuti in conditii de confidentialitate deplina, iar dezvoltarea lor este fireasca si nu-i diferentiaza cu nimic de altii.

De asemenea, ne oferim sa sprijinim, prin consiliere de specialitate si sprijin moral, material si spiritual, mama si familia acesteia, pentru a depasi trauma suferita.

In acest fel intelegem sa raspundem reprezentantilor Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului (ANPDC), care insista pentru avortul ilegal in baza acestui argument al “poverii” pe care il reprezinta un copil pentru o mama atat de tanara. Oricum, sintagma “interesul superior al copilului” utilizata de reprezentantii ANPDC ca motivatie apare cel putin hilara, in conditiile in care Autoritatea insasi nu si-a facut datoria in acest caz, inclusiv prin neprotejarea identitatii minorei, care nu trebuia sa ajunga sa fie cunoscuta de presa.

In aceeasi ordine de idei, ne declaram stupoarea fata de atitudinea complet iresponsabila a ministrului Sanatatii, care si-a inceput conferinta de presa de miercuri legata de acest caz facand public numele minorei insarcinate!

5. Consideram oportuna propunerea Ministrului de dezbatere publica a legii avortului, insa ne opunem categoric oricarei relaxari a legii. Romania are deja una dintre cele mai liberale legislatii privind intreruperea de sarcina.

Dimpotriva, dezbaterea trebuie sa aduca in atentie aspecte total neglijate pana acum, precum acela al consecintelor fizice, intelectuale si afective, profund negative, ale avortului, asupra femeilor (sindromul post-avort) cat si asupra familiilor si societatii in ansamblu; inexistenta consilierii si informarii reale pre- si post-avort a femeii in criza de sarcina; sprijinirea in mod real de catre Stat a femeilor care sunt impinse la avort doar de consideratii economice etc. Ne exprimam disponibilitatea de participa activ la aceste dezbateri, impreuna cu toti factorii de raspundere din Romania.

Bucuresti, 26 iunie 2008

Organizatii semnatare:

FEDERATIA ORGANIZATIILOR ORTODOXE PRO-VITA DIN ROMANIA (12 Asociatii si Fundatii)

Asociatia Pro Vita – Sf. Brancoveanu

Asociatia Pro Vita Constanta

Organizatii care sustin scrisoarea:

Asociatia Studentilor Crestini Ortodocsi Romani, Filiala Bucuresti

Asociatia Studentilor Crestini Ortodocsi Romani, Filiala Craiova

Asociatia Studentilor Crestini Ortodocsi Romani, Filiala Iasi

Asociatia pentru Cultura si Ortodoxie “Sfantul Daniil Sihastrul”

Asociatia Civic Media


Astazi Capitala, maine toata tara!? Analiza pre-electorala cu implicatii post-electorale

Campania pentru Capitala s-a incheiat.
Iliescu a castigat. Garnizoana sa a lucrat mai bine decat echipajul presedintelui Traian Basescu. Tehnologii sociale mai bune, ingeniozitate, determinare, un plan tactic mai bine pus la punct, o presa alimentata consistent, gaselnita anti-sistem, sunt doar cateva dintre elementele care au adus castigul taberei „batranului edecar”, Ion Iliescu.

Civic Media este in masura, acum, sa dea publicitatii date una dintre sintezele care ne-au parvenit, material realizat din cate se pare la inceputul campaniei electorale. Probabil si alte grupuri din zona presei sau din spatiul politic au avut la dispozitie astfel de date. Este cert ca unii au stiu sa fructifice mai bine decat altii astfel de informatii si observatii. Cei care au pierdut ori habar nu au avut de astfel de analize ori au fost lasati intentionat sa-si franga gatul. Civic Media nu a dat publicitatii materialul in momentul cand a fost receptionat, desi tentatia a fost mare, tocmai pentru a nu interfera in beneficiul uneia sau alteia dintre tabere. Ca jurnalisti, credem ca astazi analiza poate fi scoasa acum la iveala, mai ales ca majoritatea datelor s-au confirmat.

Comentarii si observatii pre-electorale

Campania electorala pentru locale a inceput bizar si continua in aceeasi cheie – oferind credibilitate crescuta scenariilor blatului. Mai mult de jumatate din campanie s-a consumat si se vede deja ca este una din cele mai slabe campanii. Nicio campanie nu decoleaza, iar la Bucuresti, se vede acest lucru cel mai bine.

Nu numai din punct de vedere al dezbaterii, al proiectelor – colectii de clisee ideologice – dar si al materialelor de campanie si al dezbaterile de la televiziuni. Intreaga campanie electorala pare a fi din partea tuturor partidelor un joc de convingere mediocru bazat pe imagine in care nu exista practic proiecte si solutii.

Fata de campania din 2004 cand se inregistrau ratinguri uriase la intalnirile candidatilor cu oarecare cotatie, acum, abia se atinge un punct de rating. Nu exista teme generate de PD-L. Singurul generator de tema – la debutul campaniei a fost Sorin Oprescu. Vladimir Pasti, si restul echipei (mai mult sau mai putin camuflate) din spatele lui Oprescu, a lucrat mult mai bine tactic inca de la inceputul campaniei, mergand pe pozitionarea antisistem. Acum insa stagneaza si se simte lipsa de idei noi.

In general campania PD-L in Bucuresti este slaba, anemica, lipsita de creativitate si neconvingatoare. Outdoor-ul este o colectie de mostre care mai de care mai neinspirate. Cel mai bine se vede in campania de acum ca legendele despre cei care l-au “facut” mare pe Traian Basescu – asa zisii „publicitari de talent”, sunt apa de ploaie. In realitate doar Basescu i-a facut pe ei si nu invers, asa cum se tot laudau dupa campania din 2004. Campania PDL-ului da senzatia pe care o lasa o trupa care dupa ce scoate 3-4 albume bune da rasol si nu o mai baga nimeni in seama: absolut niciun fel de inventivitate si creativitate iar dominanta este total insipida. Este un regres clar in materie de profesionalism si creativitate fata de campaniile anterioare.

Incercarea de a-l „vinde” pe Vasile Blaga, pe aceeasi formula de campanie ca si in cazul lui Traian Basescu este o prostie deoarece – imagologic – cele doua personaje nu au nici o legatura. Programul lui Blaga nu e atat de prost pe cat este neincrederea cetatenilor ca se va pune in practica. „Mostenirea Videanu”, atarna greu.

Liderii lansati in campanie nu numai ca nu stiu sa vinda si nu stiu sa convinga dar contactul cu oamenii, care este cel mai important factor, lipseste flagrant. Nu exista o reactie prompta la ceea ce fac ceilalti si nici buna informare si contra-reactie.

In campania de acum, care merge pe tipologia minimei implicari, publicitatea electorala in schimb are efecte semnificative. Alegerile din Bucuresti pot fi determinate nu atat de mesaj cat de publicitate, de „medium”. Ultimele doua saptamani vor fi cele mai importante pentru campanie. Atunci ar fi momentul, punctul de torsiune, de unde ar trebui sa se traga cel mai tare.

Bucurestenii vor vota la aceste alegeri locale ca si cum ar fi parlamentare ori prezidentiale si este posibil ca energia negativa sa rabufneasca in ziua votului. Nemultumirea, comenteaza sociologii, nu se converteste automat in prezenta la urne, ci si in absenteism, si poate avea o covarsitoare influenta asupra voturilor exprimate.

Dezinformare, sondaje si schema victimizarii

Seriile de sondaje care se bat cap in cap, aparute pana acum, sunt lansate „la deruta” pe metodologia clasica a dezinformarii gri.

Gallup, realizat la 30 aprilie, comandat de PNL, da urmatoarea ordine:

“Vasile Blaga – 29 la suta, Sorin Oprescu – 26 la suta, Ludovic Orban – 18 la suta ÅŸi Cristian Diaconescu – 10 la suta.”

CSOP, realizat la 24 aprilie, comandat de PD-L, are aceeasi ordine, alte procente:

“Vasile Blaga aproape 39 la suta, Sorin Oprescu aproximativ 28 de procente, Ludovic Orban 14 procente ÅŸi Cristian Diaconescu are 12 procente.”

A doua serie de sondaje apare in Gardianul:

“Sorin Oprescu 32-33%, Vasile Blaga si Ludovic Orban 19-20%, Cristian Diaconescu 12%”.

Aceleasi sondaj apare si pe surse, cu mici diferente de procente:

“Sorin Oprescu – 31%, Vasile Blaga – 24%, Ludovic Orban – 21%, Cristian Diaconescu – 11%”.

Cu privire la a doua serie de sondaje, sunt de notat „previziunile” lui Vanghelie, de dinaintea Campaniei: “Sorin Oprescu nu ia mai mult de 10 % […] ÅŸi nu o sa ajunga niciodata in turul II.”
Vanghelie insa a obtinut al doilea mandat de primar exact pe „formula” de acum a lui Oprescu: ca independent.

Schema aruncarii in lupta a unui “independent” a fost cea mai buna tactica a PSD-ului. PSD-ul este un produs complet lipsit de interes pentru bucuresteni. Persoana lui Oprescu este insa altceva. Oprescu s-a lansat politic, cu ani in urma, prin exploatarea compasiunii bucurestenilor fata de Corneliu Coposu, muribund. Tanarul doctor care media contactul cu presa, concentrata zi de zi pe agonia Seniorului, a capatat notorietate si asupra sa s-a rasfrant o parte din compasiunea si simpatia presei si a cetatenilor Capitalei.

Oprescu „s-a nascut” politic si a fost „capacitat” de Ion Iliescu prin „utilizarea” unei victime a sistemului comunist. Tehnica culegerii unui profit electoral prin exploatarea simpatiei de care beneficiaza de regula victimele se poate utiliza si acum cu succes.

Tabloul general

Blaga este sub partid.

Oprescu stagneaza.

Cifrele care conteaza marcheaza o diferenta care se va mentine si la turul doi, daca linia campaniei se va mentina in limitele de pana acum:

Sorin Oprescu – 35-37 %

Vasile Blaga – 28-30 %

Cu o mobilizare puternica, chiar in conditii de prezenta la vot scazuta, Blaga poate iesi insa castigator, in turul doi.

Daca va creste prezenta la vot iese Oprescu.

Daca Oprescu este „lipit” de partid si de Ion Iliescu, pierde cel putin 10 la suta.

Din datele preliminare culese pana acum rezulta ca peste 73 la suta din electorii pesedisti ar vota azi cu Oprescu, in pofida asa zisei sale desprinderi de PSD. Acesta mai poate lua si 15 la suta dintre voturile electorilor PD-L si PNL. Votantii fostului PRM – partid care a disparut dar care avea totusi un numar de votanti in Capitala, se vor deplasa si ei tot catre Oprescu, vazut drept favoritul lui Iliescu. Deasemenea sustinatorii UDMR – cateva mii bune, in Bucuresti, se estimeaza ca vor merge pe orice varianta opozabila lui Basescu.

Blaga nu este „lipit” de partid suficient. Daca isi face un „lifting” de mesaj ar castiga cateva procente importante. Accentul ar trebui sa fie pus pe trasaturile sale de baza, pe caracterul educatiei si profesiei sale de tip militar. Intrarea sa in „meciuri de gargara” cu Oprescu – unde acesta are alonja, este neproductiva. PD-L nu a punctat mai deloc iar fara Negoita „cel mai performant primar al PD-L” campania lor ar fi complet golita de continut.

Deficiente generale

* mesajul nu are consistenta;

* legatura intre prezentare si mesaj este fara substanta;

* originalitate – precara;

* pozitionare – proasta;

* target-ul pe felii demografice (varste) si categorii nu este clar

Stim sigur astazi ca scorul cel mai mare in aceste sondaje il are Sorin Oprescu. Oprescu sosea in campanie ca personajul cu cea mai mare notorietate si profilul cel mai consistent, iar ceea ce sociologii/psihologii numesc “exposure effect” , care face oamenii sa prefere produsele sau candidatii cunoscuti, i-a oferit un un start de debut consistent. In conditii normale insa asta nu l-ar fi transformat nici macar in favorit.

Ca si Basescu la prezidentiale, Oprescu a beneficiat de „strategia victimei”, si de stereotipul „singur impotriva tuturor”. Ca si in 2004, Biroul electoral a performat negativ jucand rolul „sistemului rau”, ceea ce i-a oferit „independentului” un bonus emotional capabil sa genereze o intentie de vot – pe specificul sustinerii victimei. Oprescu a avut in plus o expunere media uriasa, de care niciunul din contracandidati nu a beneficiat (datele de audienta arata acumularea a cateva mii de puncte) intr-un moment cheie al campaniei.

Pe de alta parte, neavand echipa, respectiv „alternative speakers” care sa dea replica si sa vorbeasca pentru el, mesajul sau ajunge deja la punctul de saturatie. “Vorbitorii supleanti” sunt utili fie si pentru ca personajul principal nu poate fi fizic sau nu este indicat sa fie prezent in toate locurile unde isi poate plasa mesajul sau raspunde la atacuri. Pentru Oprescu functia de „vorbitori supleanti” a fost jucata de personaje populare deja din mass-media.

Resursele de crestere ale lui Oprescu sunt inexistente insa reteaua din presa a „alternative speakers” va suplini platitudinea sa ca personaj. Oprescu va incepe sa scada, mai ales daca va fi talonat sustinut de campania contracandidatilor. Expunerea media si potentialul creativ vor juca un rol cheie.

Orban duce o campanie creativa adaptata ceva mai bine profilului bucuresteanului, fata de Blaga, care duce o campania absolut terna. Orban a cazut la mijlocul unor negocieri intre Bogdan Olteanu si grupul Iliescu din PSD. Expunerea sa este sistematic sabotata. In cazul lui Blaga mesajul PD-L pare deja epuizat.

Se cunosc, nu doar in mediile politice, aspecte negative care greveaza campania PD-L, au loc defectari in echipa lui Blaga, exista un scandal mocnit in interiorul PD-L, tinut prost sub capac, se comenteaza public „talpile” care i se pun lui Negoita de catre alti lideri din partid, iar impresia generala este de inadecvare a grupului de campanie al lui Blaga la realitatile Capitalei. Lui Blaga i se pregateste deja profilul de mare invins al campaniei electorale.

Blaga pare singur si se pare ca “i se pregateste ceva”, ce va culmina prin deturnarea puterii din partidul pe care l-a construit, de catre grupul Stolojan, se comenteaza in medii politice si de presa. Sorin Oprescu nu este doar candidatul lui Ion Iliescu, ci si al unui grup destul de bine conspirat de cadre iesite din sistem. Acestea sunt pe de o parte nemultumite de „tinerii” neprofesionisti pe care si i-a strans in jur Traian Basescu dar si de unele accente nu tocmai “nationale” ale acestuia.

Exista indicii ca Ion Iliescu nu este la randul sau bine vazut de aceasta grupare care spera ca Oprescu il va dezechilibra si pe Iliescu – ba chiar ca ar putea intra in coliziune cu tabara „veteranilor” pe care isi intemeieaza structura de cadre fostul presedinte.

PSD are acum o identitate confuza, care nu atrage entuziasmul nimanui, este minat de clivaje si lipsa de coordonare iar vria neincrederii in PSD se accentueaza. Se adauga incapacitatea evidenta de a adauga pe acest fundament in curs de surpare noi procente care sa aduca PSD la guvernare. PSD este lipsit de puterea a lua initiativa, de priza si de elemente de oferta cu impact. Intr-o campanie electorala serioasa PSD ar fi mancat de viu. Au ales pozitia non combat – cu un Diaconescu plasat intr-o pozitie inferioara – alt gen de exploatare a „schemei victimei”.

Oprescu iese perfect din acest cerc si va fi un avantaj strategic major al liniei Iliescu.

Situatia la nivel national

Continue reading