CONTRA NATO, PRO CSI – Comunistii lui Voronin pregatesc “statutul de neutralitate permanenta” al RM

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGE

pentru aprobarea Conceptiei Securitatii Nationale a Republicii Moldova

Parlamentul adopta prezenta lege organica.Art.1. РSe aproba Conceptia Securitatii Nationale cuprinsa ̨n anexa care face parte integranta din prezenta lege.

Art.2. РSe abroga Hotar̢rea Parlamentului cu privire la aprobarea Conceptiei securitatii nationale a Republicii Moldova si la formarea Consiliului coordonator pentru elaborarea proiectelor de legi si altor acte normative care vor reglementa constructia, pregatirea si folosirea Fortelor Armate nr.445-XIII din 05.05.1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.35-399).

PRESEDINTELE PARLAMENTULUI

Marian LUPU

Anexa

CONCEPTIA SECURITATII NATIONALE
A REPUBLICII MOLDOVA

Conceptia Securitatii Nationale a Republicii Moldova constituie documentul care reflecta evaluarea generala a mediului de securitate pe plan national si international în care opereaza Republica Moldova si defineste scopul securitatii nationale, liniile directorii de baza pentru securitatea nationala, valorile si principiile generale ce urmeaza a fi protejate de statul si societatea moldoveana.

Conceptia Securitatii Nationale a Republicii Moldova este un sistem de idei, care contureaza prioritatile statului în domeniul securitatii nationale.

1. Principiile, obiectivele, amenintarile si liniile directorii de baza în vederea asigurarii securitatii nationale. Obiectivul Securitatii Nationale, liniile directorii de baza pentru securitatea nationala, valori generale, riscuri si vulnerabilitati la adresa securitatii nationale a Republicii Moldova.

1.1 Statutul de neutralitate permanenta

Art. 11 al Constitutiei Republicii Moldova stabileste statutul de neutralitate permanenta al Republicii Moldova, ceea ce presupune ca tara noastra nu este parte si nici nu va intra în blocuri militare, nu va participa la actiuni militare si nu va admite prezenta pe teritoriul sau a unor trupe militare si armamente straine. Contingentul militar al Republicii Moldova va fi limitat la angajati în baza de contract, care vor avea doar prerogative de aparare si de participare în operatiuni pacificatoare. Republica Moldova va consolida relatiile de parteneriat si cooperare cu tarile neutre membre ale UE, precum si va depune eforturi pentru recunoasterea expresa a neutralitatii permanente de catre principalii actori internationali.

Statutul de neutralitate permanenta este principiul de baza si piatra de temelie a conceptului securitatii nationale, astfel tot sistemul de securitate nationala si toate actiunile Republicii Moldova îndreptate spre asigurarea securitatii nationale vor fi bazate pe acest principiu.

1.2 Obiectivele securitatii nationale si liniile directorii de baza în vederea asigurarii securitatii nationale

Securitatea nationala reprezinta conditia fundamentala a existentei natiunii si a statului moldovenesc si este un obiectiv al guvernarii. Obiectivele securitatii nationale al Republicii Moldova sunt de a asigura si a apara independenta, suveranitatea, integritatea teritoriala, ordinea constitutionala, dezvoltarea democratica, securitatea interna si de a consolida statalitatea Republicii Moldova. Un loc aparte în acest sens, revine apararii si promovarii valorilor, intereselor si obiectivelor nationale. Securitatea nationala nu este numai securitatea statului, ci si securitatea societatii si cetatenilor Republicii Moldova, atît pe teritoriul Republicii Moldova cît si peste hotarele acesteia.

Securitatea nationala a Republicii Moldova se realizeaza prin masuri adecvate de natura politica, economica, diplomatica, sociala, juridica, educativa, administrativa si militara, prin activitatea de informatii, contrainformatii, precum si prin gestionarea eficienta a crizelor, în conformitate cu legislatia în vigoare si prevederile dreptului international.

Calea de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeana precum si întretinerea bunelor relatii pe plan bilateral, regional si participarea la cooperarea multilaterala, sunt factorii ce fac posibila apararea intereselor Republicii Moldova si atingerea scopului securitatii nationale.

Pornind de la interesele sale nationale, precum si de la angajamentele pe care le impune procesul de integrare europeana, Republica Moldova se ghideaza de urmatoarele linii directorii în politica sa de securitate nationala:

– asigurarea respectarii statutului neutralitatii permanente a Republicii Moldova;

* restabilirea integritatii teritoriale a statului, eliminarea prezentei militare straine, consolidarea independentei si suveranitatii statului;

Рmentinerea ̨ntr-o stare dinamica avansata a proceselor de integrare europeana;

– asigurarea dezvoltarii democratice a societatii si consolidarea securitatii interne a acesteia;

Рdezvoltarea economica si sociala ascendenta a tarii prin accelerarea reformelor politice, economice si institutionale, ̨n primul r̨nd a celor ce vor permite ̨ndeplinirea criteriilor de aderare la Uniunea Europeana;

Рdezvoltarea si valorificarea c̨t mai plenara a potentialului uman, principala resursa a tarii, apararea c̨t mai eficienta a intereselor si drepturilor cetatenilor Republicii Moldova ̨n tara si dupa hotarele ei;

– consolidarea dimensiunilor economica, sociala, energetica si ecologica ale securitatii.

Pentru a atinge obiectivul securitatii nationale, Republica Moldova va asigura, de o maniera coordonata si interdependenta cu restul programelor si actiunilor la nivel national, implementarea politicii sale externe, politicii de securitate si aparare, va consolida ordinea constitutionala în tara, securitatea publica si securitatea domeniilor de importanta vitala pentru stat. Procesul de evaluare si analiza a amenintarilor si riscurilor cu impact asupra securitatii nationale constituie elementul esential în activitatea autoritatilor publice si institutiilor competente, ce determina politica statului în domeniul securitatii nationale. Totodata, acesta creeaza circumstantele necesare pentru planificarea pe termen scurt de catre executiv a actiunilor coordonate, ce urmeaza a fi întreprinse în domeniile respective de catre institutiile guvernamentale.

1.3 Amenintari la adresa securitatii nationale

1.3.0 Conflictul transnistrean

Prezenta în Transnistria a formatiunilor militarizate anticonstitutionale pe teritoriul Republicii Moldova contrare prevederilor legislatiei Republicii Moldova, angajamentelor internationale si vointei cetatenilor tarii, favorizeaza consolidarea regimului separatist si constituie un factor de perpetuare a status-quo.

Mentinerea si consolidarea regimului separatist amplifica discrepanta în cadrul juridic unic al Republicii Moldova, conditionînd imposibilitatea acordarii asistentei juridice cetratenilor Republicii Moldova în regiunea transnistreana, inclusiv perclitînd cooperarea intrenationala judiciara în acest sergment. Totodata, vor fi intensificate eforturile în vederea solutionarii problemei acordarii asistentei juridice cetatenilor Republicii Moldova din regiunea Transnistreana, în conjunctura abuzurilor autoritatilor secesioniste si, indubitabil, în circumstantele garantarii drepturilor si libertatilor fundamentale consacrate prin instrumente juridice cu conotatie internationala si europeana la care Republica Moldova este parte.

1.3.1 Amenintarea coliziunii sociale

Tinînd cont de faptul ca Republica Moldova este un stat polietnic si multinational, amenintarea aparitiei elementelor de sovinism, nationalism si separatism este persistenta. Desi legislatia tarii noastre la acest subiect este suficient de progresista si la moment aceste elemente nu sunt pronuntate, se va tine cont de interesele tuturor grupelor etnice de pe teritoriul tarii în promovarea politicii interne si externe.

1.3.2 Amenintarea terorismului international

Pe fundalul descresterii amenintarilor de ordin militar la adresa securitatii internationale, sporesc amenintarile neconventionale, în particular globalizarea fenomenului terorismului international si pericolul proliferarii armelor chimice, biologice, radioactive si nucleare, inclusiv obtinerea acestora de catre actorii non-statali.

Diminuarea amenintarii terorismului international si prevenirea proliferarii armelor de distrugere în masa va fi posibila doar prin realizarea unor actiuni coordonate si rapide la nivel international, care reclama si participarea Republicii Moldova, în virtutea angajamentelor sale internationale. Aditional la actiunile întreprinse în contextul cooperarii internationale, Republica Moldova implementeaza, pe plan intern, masuri antiteroriste.

1.3.3 Amenintarile de origine economica

ÃŽn virtutea amplasarii geografice a tarii si cresterii interdependentei economiei Republicii Moldova cu sistemul economic mondial, crizele economice la scara globala si regionala sau instabilitatea de pe pietele straine traditionale sau de interes prioritar pot avea un impact negativ substantial asupra economiei tarii. Factorii majori de risc de origine economica la adresa securitatii nationale a Republicii Moldova sunt generati de dependenta excesiva si unilaterala a sistemelor autohtone electro-energetice si de distributie a gazului natural de cele monopoliste straine, aceasta dependenta fiind, totodata, o vulnerabilitate interna a statului.

1.3.4 Amenintarile de origine sociala

Narcomania, alcoolismul, raspîndirea virusului HIV/SIDA, alaturi, de alte boli contagioase cu pericol sporit pentru societate, constituie o amenintare la adresa bunastarii, stabilitatii sociale si politice a tarii.

1.3.5 Amenintarile din domeniul tehnologiilor informationale

Instabilitatea sau disfunctionalitatea sistemelor informationale pot sa reprezinte amenintari accentuate la adresa securitatii nationale. Dezvoltarea progresiva a sistemelor electronice de informatii din Republica Moldova si gradul înalt de interconexiune cu sistemele informationale internationale, faciliteaza activitatea factorului criminogen în sfera informationala si sporeste vulnerabilitatile sistemelor respective, inclusiv în sferele de importanta primordiala pentru securitatea nationala.

1.3.6 Amenintarile care deriva din activitatea umana, factorii tehnogeni si calamitatile naturale

Amenintarile care deriva din activitatea umana, cu impact asupra securitatii nationale a Republicii Moldova sunt: exploziile si incendiile; accidentele la întreprinderile energetice si cele care utilizeaza agenti radioactivi si chimici, la întreprinderile de transport; efectele transfrontaliere ale unor astfel de accidente.

Calamitatile naturale care pot determina situatii de urgenta în Republica Moldova sunt cutremurele, inundatiile si alunecarile de teren.

1.3.7 Amenintarea crimei organizate

Crima organizata, inclusiv cea transfrontaliera, se îmbina, uneori, cu activitatea organizatiilor teroriste si proliferarea armelor de distrugere în masa. Persistenta factorului criminogen creeaza conditiile necesare pentru activitatea terorista si proliferarea de armament. În absenta controlului asupra raioanelor de est si a segmentului transnistrean al frontierei moldo-ucrainene, fenomenul crimei organizate devine o amenintare crescînda la adresa securitatii nationale a Republicii Moldova. Acest factor de risc poate produce, de asemenea, efecte negative la nivel sub-regional si regional.

2. Cooperarea internationala – instrument de asigurare si consolidare a securitatii nationale a Republicii Moldova

Cooperarea internationala face parte din politica de securitate a Republicii Moldova, avînd scopul de a influenta mediul international de securitate de o maniera care sa corespunda intereselor nationale ale tarii. Activitatile de politica externa, realizate în contextul implementarii politicii de securitate nationala, sunt orientate spre stabilirea si consolidarea unei retele de relatii internationale si formule cooperative care sa diminueze riscul de implicare în conflicte, fapt care ar ameninta interesele nationale, iar în cazul unui astfel de conflict, ar permite solutionarea sa prin eforturi comune cu partenerii externi.

Stabilitatea, predictibilitatea si continuitatea pozitiilor fundamentale ale politicii externe moldovenesti sunt unele din preconditiile, care ar permite Republicii Moldova sa devina un stat european democratic, cu economie avansata si cu un nivel înalt de securitate.

Dimensiunea economica a politicii externe este privita ca un factor suplimentar important în acest context. Diversificarea zonelor de acces pentru exporturile moldovenesti, asigurarea securitatii energetice, atragerea investitiilor straine, promovarea standardelor OMC si altor standarde occidentale pentru comertul moldovean, precum si extinderea zonelor de comert liber se vor afla în permanenta în vizorul politicii externe a Republicii Moldova.

2.1 Participarea la eforturile internationale orientate spre gestionarea amenintarilor si provocarilor contemporane

Cadrul de cooperare multilaterala, oferit de organizatiile internationale, permite abordarea si solutionarea problemelor de securitate globala si regionala, fapt care contribuie la consolidarea securitatii nationale. Republica Moldova este obiectiv interesata sa sustina activ initiativele din cadrul ONU, Consiliului Europei, OSCE, CSI si al altor organizatii internationale orientate spre prevenirea si reglementarea conflictelor regionale si interne, combaterea terorismului international, contracararea crimei transfrontaliere, prevenirea degradarii mediului ambiant si bolilor contagioase, proliferarea armelor de distrugere în masa, eliminarea saraciei si promovarea dezvoltarii, etc.

2.2 Procesul de integrare în Uniunea Europeana

Extinderea Uniunii Europene este un factor care stabilizeaza sistemul de securitate europeana si largeste arealul geografic în care dezvoltarea democratica, politica si economica este garantata.

Procesul de integrare europeana si obtinerea calitatii de membru al Uniunii Europene va influenta pozitiv si va consolida securitatea Republicii Moldova, precum si va asigura instaurarea stabilitatii si prosperitatii în tara.

Republica Moldova sustine eforturile tarilor europene orientate spre asigurarea unui sistem durabil de securitate în Europa. Cooperarea regionala, realizata prin intermediul unor organizatii sub-regionale, a caror finalitate este facilitarea integrarii în Uniunea Europeana, este un element suplimentar al procesului de consolidare a securitatii pe continent. Republica Moldova participa activ la activitatile specifice desfasurate pe linia Procesului de Cooperare în Sud-estul Europei (SEECP), SECI, ICE, etc., care urmaresc sporirea stabilitatii regionale si, prin urmare, consolidarea starii de securitate în Europa.

2.3 Cooperarea cu Organizatia Tratatului Nord-Atlantic

Relatiile Republicii Moldova cu NATO pornesc de la principiul constitutional de neutralitate a Republicii Moldova si se înscriu în limitele Parteneriatului Euro-Atlantic si Parteneriatului pentru Pace. Tinînd cont ca tara noastra nu are ca scop aderarea la NATO, cooperarea RM-NATO este bazata pe principiul unei relatii pragmatice, care are ca obiectiv sprijinirea eforturilor RM de edificare a unui sistem functional al securitatii nationale al Republicii Moldova, precum si trecerea tarii de la calitatea de consumator la cea de generator al securitatii regionale.

Lansarea Planului Individual de Actiuni al Parteneriatului (IPAP) Republica Moldova-NATO confirma sporirea interesului de consolidare a securitatii nationale.

Instituirea mecanismelor unui control civil eficient asupra fortelor armate si întregului sector de securitate nationala al tarii, precum si crearea instrumentelor adecvate de formare a bugetului sectorului securitatii nationale constituie obiective ale procesului de reforme respectiv.

2.4 Cooperarea în cadrul CSI

Cooperarea Republicii Moldova în cadrul CSI, inclusiv la capitolul securitatii este importanta din considerentul asigurarii unui cadru de securitate regionala. RM, în limita statutului de neutralitate permanenta, va coopera cu tarile membre CSI pentru consolidarea segmentului securitatii al CSI. Un subiect extrem de important este cooperarea în vederea asigurarii securitatii economice, securitatii energetice si asigurarii garantiilor sociale cetatenilor aflati peste hotare în spatiul CSI.

2.5 Cooperarea la nivel bilateral în domeniul securitatii

Securitatea internationala depinde în mod direct de calitatea relatiilor bilaterale între membrii comunitatii internationale, desi viziunea statelor si contributia lor în acest proces este diferita. Rolul esential în asigurarea securitatii internationale îl detin statele posesoare a resurselor majore politico-militare, economice si informationale influentînd astfel situatia atît la nivel regional cît si cel global.

Republica Moldova doreste cultivarea relatiilor de prietenie cu toate statele. Pozitia respectiva a Moldovei va fi promovata conform principiilor cartei ONU, precum si în scopul obtinerii sprijinului altor state în realizarea prioritatilor nationale ale Republicii Moldova, inclusiv a celor ce tin de ridicarea standardelor de trai a populatiei tarii, acordînd o atentie sporita integrarii sociale a cetatenilor RM din regiunea transnistreana. Totodata, în ceea ce priveste cooperarea pe plan bilateral, accentul fiind pus pe cooperarea cu tarile membre UE, Federatia Rusa, SUA si vecinii Republicii Moldova. Cooperarea cu aceste state vor fi construite pe baza unor relatii pragmatice, tinînd cont de interesele Republicii Moldova.

Modernizarea europeana a Republicii Moldova si procesul de integrare în UE, conditioneaza necesitatea dezvoltarii unor relatii strînse cu statele membre ale UE, mentinerii unui dialog activ, schimbului de experienta, realizarii proiectelor comune. Republica Moldova se conduce de principiile unei cooperari deschise, constructive si ascendente cu statele membre ale UE, implementînd standarde si practica europeana în domeniul securitatii.

Relatiile bilaterale ale Republicii Moldova cu Federatia Rusa vor avea un caracter pragmatic, bazate pe spirit de cooperare, respect reciproc si parteneriat dintre doua state suverane. Republica Moldova va directiona politica sa ̨n vederea realizarii potentialului constructiv al relatiilor bilaterale ̨n sfera politica, economica, sociala cu aceasta tara, ̨n promovarea consultarilor pe probleme internationale de securitate si schimbului de informatii ̨n baza Tratatului de baza RM РFederatia Rusa.

Republica Moldova va atribui o importanta majora relatiilor sale cu SUA, inclusiv în domeniul securitatii, atît în cadrul bilateral cît si cel multidimensional. Aceasta cooperare implica mentinerea unui dialog politic intens la toate nivelele, consultari pe probleme internationale de securitate, schimbului de informatii, precum si cooperarea comuna cu SUA pentru realizarea proiectelor în domeniile importante pentru Republica Moldova.

Relatiile cu Ucraina si România – state cu care tara noastra are frontiere comune -, vor avea un caracter de parteneriat durabil si constructiv. Republica Moldova se mentine pe pozitia ca valorile europene comune, respectul pentru independenta, suveranitatea si integritatea teritoriala urmeaza sa domine în viitor raporturile sale cu tarile vecine. ÃŽn context, Republica Moldova considera importanta încheierea tratatelor de frontiera si politic de baza cu România, iar una din prioritatile cooperarii Republicii Moldova cu statele vecine o constituie asigurarea securitatii regionale, inclusiv, pe dimensiunile economice, energetice si ecologice. Cu Ucraina se vor depune eforturi în vederea securizarii în continuare a frontierei pe segmentul transnistrean. Totodata, cooperare cu Ucraina si România va implica mentinerea unui dialog politic intens la toate nivelele, consultari pe probleme internationale de securitate, schimbului de informatii.

3. Sistemul Securitatii Nationale al Republicii Moldova si Reformarea acestuia.

Sistemul securitatii nationale se defineste prin ansamblul conceptelor, strategiilor, politicilor, mijloacelor, reglementarilor si structurilor administrative ale statului, precum si ansamblul institutiilor societatii Republicii Moldova, care au rolul de a realiza, a proteja si a promova interesele nationale ale Republicii Moldova. ÃŽn acelasi timp, sistemul securitatii nationale al Republicii Moldova constituie un mecanism de interactiune a componentelor pe care le include, bazat pe interesele nationale si valorile societatii moldovenesti, menit sa asigure realizarea obiectivelor strategice ale tarii determinate de liniile directorii ale politicii de securitate nationala.

Republica Moldova porneste de la întelegerea ca are nevoie de un sistem de securitate nationala bazat pe un cadru institutional definit cu claritate prin acte normative relevante si pe personal de înalta calificare, ce va functiona în conformitate cu legislatia în vigoare. Acest cadru institutional îl constituie sectorul securitatii nationale al Republicii Moldova.

Din sectorul securitatii nationale al Republicii Moldova fac parte institutiile de stat cu atributii în domeniul securitatii statului, care activeaza în baza legislatiei Republicii Moldova si au ca obiectiv realizarea sarcinilor de protectie a cetatenilor si statului. Sectorul securitatii nationale este responsabil de realizarea scopului securitatii nationale.

Datorita caracterului multidimensional al securitatii, functionarea sectorului securitatii nationale este influentata de factorii ce determina mediul de securitate si de activitatea organelor din domeniile de importanta vitala pentru stat.

Reformarea sectorului securitatii nationale al Republicii Moldova constituie un proces complex continuu, cu efect atît asupra institutiilor de stat si societatii în ansamblu. Acest proces include componentele: politic, militar si de aparare, de politica externa, de informatii si de contrainformatii, ordine constitutionala, justitie, economic, financiar, energetic, industrial, de comunicatii si infrastructura, de protectie sociala si ecologic, care sunt interdependente.

Procesul de reformare a sectorului securitatii nationale porneste de la premisa ca Republica Moldova are nevoie de suficienta stabilitate si securitate pentru asigurarea dezvoltarii statului, si, în acelasi timp, de o dezvoltare economica permanenta pentru a asigura o stare durabila de securitate si stabilitate. În realizarea procesului de reforma a sectorului securitatii nationale a Republicii Moldova va fi încurajata participarea societatii civile, mass-media, organizatiilor de aparare a drepturilor omului si organismelor internationale relevante.

Procesul de reformare a sectorului securitatii nationale include în particular, dar nu si exhaustiv: sporirea eficientei sectorului securitatii nationale ce se ghideaza de necesitatile, liniile directorii si scopul securitatii nationale; consolidarea capacitatilor de reactie a sectorului securitatii nationale la schimbarile mediului de securitate la nivel national si international; asigurarea controlului civil asupra sectorului securitatii nationale; consolidarea legitimitatii sectorului securitatii nationale; redimensionarea calitativa si cantitativa a sectorului securitatii nationale, în felul în care va face posibila planificarea activitatii si alocarea resurselor pentru acest sector în conformitate cu prioritatile societatii moldovene; prevenirea eficienta a situatiilor de conflict, criza si de urgenta; reintegrarea tarii.

Reforma sectorului securitatii nationale trebuie sa tina cont de procesul de reglementare a conflictului transnistrean si restabilirea suveranitatii si integritatii teritoriale a tarii, de necesitatea sporirii nivelului de încredere între Chisinau si Tiraspol, pentru a face pasi concreti în vederea asigurarii libertatii de circulatie, inclusiv prin lichidarea posturilor organelor de forta instalate în Zona de Securitate fara acordul Comisiei Unificate de Control; anularea restrictiilor privind libera circulatie a persoanelor oficiale si a celor cu functii de raspundere; elaborarea si implementarea în comun a proiectelor în domeniul restabilirii si modernizarii infrastructurii, în primul rînd în sfera transporturilor si cailor de comunicatie; solutionarea problemelor de ordin social si umanitar, inclusiv privind functionarea institutiilor de învatamînt; crerea conditiilor normale de viata si activitate a cetatenilor de pe ambele maluri ale Nistrului, efectuarea masurilor în domeniul demilitarizarii si a dezarmarii pe etape, promovarea programelor de reconversie si reintegrare sociala a militarilor.,

4. Elementele Strategiei Securitatii Nationale.

Dupa adoptarea prezentului document Republica Moldova va elabora si aproba Strategia Securitatii Nationale, care va descrie caile de atingere a starii de securitate nationala, mecanismele de cooperare dintre componentele sistemului securitatii nationale ce include organizatiile non-guvernamentale si mass-media, instrumentele de coordonare a activitatii sectorului securitatii nationale si institutiilor cu responsabilitati pe dimensiuni aparte ale securitatii, procedeele de finantare a sectorului securitatii nationale si etapele de reformare a sistemului securitatii nationale a Republicii Moldova. Strategia Securitatii Nationale va servi drept baza pentru elaborarea Strategiei Militare Nationale, Strategiei de informare publica pe probleme de securitate nationala si alte strategii sectoriale în domeniul securitatii nationale.

EXPUNERE DE MOTIVE

privind proiectul Conceptiei Securitatii Nationale
a Republicii Moldova

Proiectul noii Conceptii a Securitatii Nationale a Republicii Moldova a fost elaborat de comisia instituita prin Decretul Presedintelui Republicii Moldova nr. 374-IV din 22 decembrie 2005 si constituie documentul politic ce reflecta evaluarea generala a mediului de securitate pe plan national si international în care opereaza Republica Moldova, defineste obiectivul politicii statului în domeniul securitatii nationale si liniile directoare în acest domeniu, valorile general umane si principiile ce urmeaza a fi promovate si protejate de stat si reconfirma ireversibilitatea cursului de integrare europeana a tarii.

Necesitatea adoptarii unei noi conceptii este determinata de schimbarile dinamice care s-au produs pe plan national, regional si global în domeniul securitatii statului si care au condus la epuizarea efectelor juridice ale Conceptiei Securitatii Nationale, aprobata prin Hotarîrea Parlamentului nr.445-XIII din 15 mai 1995. Desi are un caracter echilibrat din punct de vedere juridic, pe fundalul noilor riscuri si provocari la adresa securitatii, inclusiv al terorismului international, conceptia aprobata în 1995 nu mai poate asigura aplicarea eficienta în practica a unui sir de prevederi constitutionale.

La elaborarea proiectului noii Conceptii a Securitatii Nationale s-a pornit de la caracterul multidimensional al securitatii nationale, interesele nationale ale Republicii Moldova, obiectivele de politica externa si de securitate a statului, complexitatea riscurilor, pericolelor si amenintarilor la adresa securitatii nationale, de la imperativul plasarii cetatenilor si a drepturilor omului în centrul obiectivelor de asigurare a securitatii nationale, instituirii si lansarii capacitatilor de planificare strategica în domeniul securitatii nationale si de la alte componente importante în acest domeniu.

Documentul corespunde rigorilor internationale si stabileste clar statutul de neutralitate constitutionala a Republicii Moldova. La elaborarea lui au fost luate în calcul experienta mai multor state (tarile baltice, Ungaria, Georgia, Polonia, Macedonia, Bulgaria, Cehia), conceptiile si viziunile conceptuale de securitate ale unor state neutre (Finlanda, Austria, Suedia), precum si studiile unor centre de cercetari specializate din Marea Britanie, SUA si Canada.

Conceptia lanseaza mesajul politic pe care Uniunea Europeana si partenerii occidentali îl asteapta de la Republica Moldova si consfinteste ireversibilitatea cursului de transformare a tarii noastre într-un stat de drept, democratic, european.

Totodata, adoptarea noii conceptii constituie un obiectiv prevazut de Planul Individual de Actiuni din cadrul Parteneriatului Republica Moldova РNATO privind perfectionarea bazei politico-juridice a sistemului de securitate nationala si de aparare al Republicii Moldova, baza necesara pentru realizarea reformelor corespunzatoare ̨n aceste sectoare.

Din punct de vedere structural, proiectul cuprinde patru capitole.

Capitolul 1 stabileste obiectivele ce urmeaza a fi atinse în vederea asigurarii securitatii nationale, liniile directoare de baza ale politicii de securitate a Republicii Moldova, valorile generale, principiile, riscurile si vulnerabilitatile în acest domeniu. Sînt reflectate, de asemenea, caracterul complex si interdependent al securitatii, principalele amenintari la adresa securitatii nationale a Republicii Moldova ce urmeaza a fi luate în calcul în vederea asigurarii securitatii ei.

Capitolul 2 este consacrat cooperarii internationale a Republicii Moldova în calitate de instrument de asigurare a securitatii nationale. Din aceasta perspectiva este stabilita interconexiunea organica dintre politica interna si cea externa a statului. De rînd cu referintele la procesul de integrare în Uniunea Europeana si la cooperarea pe plan regional, acest capitol se refera explicit si la relatiile Republicii Moldova cu statele vecine.

Capitolul 3 se refera la sistemul menit sa asigure starea de securitate nationala a Republicii Moldova, cu specificarea procesului de reformare a acestui sistem.

Capitolul 4 fixeaza perspectivele adoptarii Strategiei Securitatii Nationale si face referinta la continutul acestui document.

***


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cod de verificare * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.