CNCD scoate icoanele din scoli

Reprezentantii Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) au recomandat, marti 21 noiembrie 2006, Ministerului Educatiei si Cercetarii, sa elaboreze o norma interna care sa reglementeze prezenta simbolurilor religioase in scoli. Conform CNCD simbolurile religioase trebuie sa fie prezente in scoli “doar” si “exclusiv” la cursurile de religie. Cititi in continuare intregul text al deciziei CNCD.

COMUNICAT DE PRESĂ
BUCUREŞTI, 21.11.2006

Colegiul Director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării a analizat petiţia domnului Emil Moise, profesor de filosofie din Buzău, având ca obiect două capete de cerere:

Retragerea simbolurilor religioase de pe pereţii publici ai cancelariilor, holulilor şi sălilor de clasă din Liceul de Artă „Margareta Sterian”;

Retragerea simbolurilor religioase din instituţiile de învăţământ public din România.

Petentul consideră că afişarea simbolurilor religioase pe pereţii unităţilor publice de învăţământ constituie o discriminare împotriva persoanelor atee, agnostice, indiferente sau de altă confesiune decât aceea căreia îi aparţin simbolurile religioase.
Colegiul Director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării a audiat părţile din această speţă în data de 14.11.2006, la sediul instituţiei, urmând ca astăzi să se pronunţe, după deliberări.
Colegiul Director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării s-a pronunţat după cum urmează:

Cu privire la primul capăt de cerere, Colegiul Director a reţinut Sentinţa nr. 157 pronunţată în şedinţa publică din data de 27 martie 2005 de către Tribunalul Buzău şi Decizia nr. 1917 pronunţată în şedinţa publică din data de 20 iulie 2006 de către Curtea de Apel Ploieşti. Astfel, instanţa a considerat că „prin existenţa simbolurilor religioase pe pereţii cancelariilor, holulilor şi sălilor de clasă din învăţământ nu sunt încălcate drepturile fundamentale la libertatea de conştiinţă, gândire şi libertatea credinţelor religioase, respectiv al egalităţii în drepturi ale elevilor şi nu reprezintă o situaţie discriminatorie pentru fiica reclamantului, elevă la Liceul de Artă „Margareta Sterian” din Buzău, care frecventează orele de religie predate. Se reţine că în cazul acestei unităţi de învăţământ există o situaţie specială în raport de celelalte şcoli pendinte I.S.J. Buzău, întrucât majoritatea icoanelor expuse în această instituţie sunt lucrări elaborate de elevii liceului sub îndrumarea profesorilor de specialitate, fiind considerate obiecte de artă”. Decizia Curţii de Apel Ploieşti este definitivă şi irevocabilă. În consecinţă, Colegiul Director nu se pronunţă, respectând principiul autorităţii de lucru judecat.

Cu privire la cel de-al doilea capăt de cerere, Colegiul Director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării a decis să recomande Ministerului Educaţiei şi Cercetării elaborarea şi implementarea unei norme interne (circulară, instrucţiune), într-un timp rezonabil, prin care să reglementeze prezenţa simbolurilor religioase în instituţiile de învăţământ public. Această normă internă trebuie să se fundamenteze pe următoarele principii:
să asigure exercitarea dreptului la învăţătură şi accesul la cultură în condiţii de egalitate;
să respecte dreptul părinţilor de a asigura educaţia copiilor potrivit convingerilor lor religioase şi filosofice;
să respecte caracterul laic al statului şi autonomia cultelor;
să asigure libertatea de religie, conştiinţă şi convingeri a tuturor copiilor în condiţii de egalitate;
să afişeze simbolurile religioase doar în cursul orelor de religie sau în spaţiile destinate exclusiv învăţământului religios.
Hotărârea Colegiului Director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării va fi elaborată, motivată şi comunicată în termenul legal de 15 zile de la adoptare. Hotărârea poate fi atacată în termen de 30 de zile la autoritatea emitentă potrivit art. 7 alin. 1 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cod de verificare * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.