APEL. Casa lui Eminescu de la Varatec trebuie sa devina monument istoric. Intra in Campanie!

Scrisoarea adresată Direcției pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național a Județului Neamț pentru declanșarea procedurii de clasare a Casei Eminescu de la Mânăstirea Văratec în grupa monumentelor istorice

Stimate Domnule Director,

În incinta mânăstirii Văratec, se găsește o casă din lemn, relativ veche (100-200 ani), susceptibilă de a fi clasată ca monument istoric, prin valoarea memorială pe care o reprezintă, întrucât în ea poetul și jurnalistul Mihai Eminescu s-a refugiat adesea, în ultimii 15 ani de viață, pentru a sta cât mai mult în preajma acestui lăcaș, unde găsise o atmosferă benefică pentru creație și pentru un plus de echilibru sufletesc.

Această casă, pe care Eminescu a închiriat-o, după cum arată documentele, de la maica Asinefta Ermoghin, proprietara de atunci a imobilului, în 1874, este singura din România, cu excepția casei de la Ipotești, în care urmele șederii poetului pot fi dovedite peste timp și care poate căpăta numele de casă memorială.

În mod paradoxal, „Casa Eminescu“ de la Văratec, în care au înflorit atâtea gânduri și versuri nemuritoare ale poetului nostru național (printre care „Călin„), nu figurează pe lista monumentelor istorice (2004) din județul Neamț, nu se numără printre muzeele/casele memoriale din județul Neamț aparținând cultelor (așa cum este Casa Memorială “Alexandru Vlahuță”, care funcționează, de asemenea, într-o construcție ridicată ca locuință pentru călugărițe, aflată în proprietatea mânăstirii Văratec), ci se află într-o deplorabilă stare de degradare, care avansează pe zi ce trece.

O primă încercare de restaurare a construcției (nu și de includere a acesteia pe lista monumentelor istorice), inițiată în urmă cu un deceniu, cu binecuvântarea Mitropolitului Moldovei și Bucovinei Î.P.S. Daniel Ciobotea, actualul Patriarh al BOR, de o fundație, sprijinită de o pleiadă de nume de referință pentru cultura și spiritualitatea românescă (Teofil Paraian, Arhim. Mina Dobzeu, Arhim. Ioan Iovan, Arhim. Arsenie Papacioc, Arhim. Justin Pârvu, Pr. Constantin Galeriu, I. P. S. Nicolae Corneanu, I. P. S. Antonie Plamadeala, Acad. Zoe Dumitrescu – Busulenga, Acad. Constantin Ciopraga, Nina Cassian, Ana Blandiana, Barbu Brezianu), multe dispărute între timp, precum și de importante instituții mass-media, nu s-a soldat cu rezultatele scontate, pare-se datorită neacumulării fondurilor necesare derulării acestui proiect.

In 2010, după două vizite la mânăstirea Văratec, am considerat că este de datoria mea să aduc la cunoștința reprezentanților instituțiilor abilitate starea dramatică în care se găsește acest imobil, aflat în propritatea așezământului de cult amintit.

În virtutea faptului că toţi membrii societăţii – cu atât mai mult urmașii noștri, în mod individual sau colectiv, au dreptul să beneficieze de patrimoniul cultural şi natural al României și ținând cont de atribuțiile instituției pe care o conduceți în domeniul protejării patrimoniului cultural național, vă solicit:

1. declanșarea de urgență a procedurii de clasare a imobilului în cauză în grupa monumentelor istorice, întocmind, în acest sens, dosarul de clasare și înaintarea acestuia spre analiză Direcției Monumentelor istorice din cadrul Ministerului Culturii și Cultelor;

2. înaintarea cererii către Direcția Monumentelor istorice din cadrul Ministerului Culturii și Cultelor pentru declanșarea procedurii de clasare de urgență, clădirea aflându-se în pericol iminent de distrugere sau de alterare fizică;

3. comunicarea neîntârziată a declanșării procedurii de clasare proprietarului – Mânăstirea Văratec.

„Oricare ar fi drepturile de proprietate, distrugerea unui edificiu istoric şi monumental nu trebuie să fie permisă […]. Există două aspecte privind un edificiu: dreptul de a fi folosit şi frumuseţea sa (n.a. valoarea sa memorială). Dreptul de folosinţă aparţine proprietarului, dar frumuseţea sa (n.a. valoarea sa memorială) aparţine tuturor. A-l distruge înseamnă, deci, a-şi depăşi drepturile“. (Victor Hugo)

Cu considerație,

Cristina (Mili) Casapu

http://casaeminescuvaratec.wordpress.com/

Subsemnez,

Victor Roncea

http://www.civicmedia.ro

Scrie și tu Direcției pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Național a Județului Neamț pentru declanșarea procedurii de clasare a Casei Eminescu de la Văratec în grupa monumentelor istorice la dccpcn@ambra.ro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cod de verificare * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.