Parlamentul European cere salvarea Catedralei „Sf. Iosif”


DeclaraÅ£ia scrisă nr. 54/2007 privind necesitatea luării unor măsuri de protecÅ£ie a Catedralei Romano-Catolice Sfântul Iosif din BucureÅŸti – monument istoric ÅŸi de arhitectură aflat în pericol – a fost semnată de 424 de europarlamentari.

DECLARAÅ¢IE SCRISÄ‚

0054/2007

Declaraţie scrisă privind necesitatea luării unor măsuri de protecţie a Catedralei Romano-Catolice Sfântul Iosif din Bucureşti, România – monument istoric şi de arhitectură aflat în pericol.

Parlamentul European,

având în vedere articolul 116 din Regulamentul de procedură,

A. întrucât articolul 151 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, care asigură baza acţiunii comunitare în domeniul cultural, vizează promovarea şi protejarea patrimoniului cultural al statelor membre;

B. întrucât, la numai opt metri de Catedrala Sfântul Iosif din Bucureşti şi în zona de protecţie instituită de legislaţia română pentru acest monument istoric, se construieşte un bloc de tip „zgârie-nori”, cu patru subsoluri şi 20 de etaje;

C. întrucât, în acest caz, autorităţile competente din România refuză sistematic să aplice atât dispoziţiile dreptului intern cu privire la protejarea monumentelor istorice, cât şi dispoziţiile dreptului comunitar în materie de protecţie a patrimoniului cultural şi arhitectural,

1. condamnă ferm construcţia ilegală a acestei clădiri, care pune în pericol două edificii ale Arhiepiscopiei Romano-Catolice din Bucureşti: Catedrala Sf. Iosif şi Palatul Mitropolitan Romano-Catolic ─ ambele înscrise pe Lista monumentelor istorice de arhitectură din România;

2. solicită Comisiei şi Consiliului să condamne ferm atitudinea autorităţilor române şi să declanşeze procedurile juridice care se impun pentru a determina respectivele autorităţi să îşi îndeplinească obligaţiile comunitare prevăzute la articolul 151 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene în ceea ce priveşte conservarea şi protejarea patrimoniului cultural şi arhitectural;

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta declaraţie, însoţită de numele semnatarilor, Consiliului, Comisiei, Guvernului României, precum şi instituţiilor responsabile de protejarea patrimoniului cultural european.

Data: 27.9.2007

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cod de verificare * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.