Cazul “Catedrala”: Guvernul nu face, dar Senatul tace!

Guvernul îngroapă hotărârea Senatului pentru salvarea Catedralei Sf. Iosif
•Tergiversarea aplicării deciziei Senatului ne-ar putea costa milioane de euro în plus

Problema Catedralei Sfântul Iosif a intrat într-un cerc vicios, profund dăunător pentru dăinuirea unui monument istoric şi a bunelor relaţii cu Vaticanul, precum şi pentru buzunarele noastre.

Detalii despre Cazul Catedralei mai jos


O notă a comisiei interministeriale însărcinată de Guvern cu analizarea Hotărârii Senatului pentru stoparea lucrărilor la investiţia de lângă Catedrală şi pentru declararea declararea investiţiei ca fiind de utilitate publică în vederea expropierii arată că Executivul nu a făcut altceva decât să tragă de timp în această problemă.

Concluzia principală a comisiei guvernamentale, după două luni şi jumătate, este că Guvernul nu se poate implica şi nu poate respecta hotărârea Senatului pentru că există un proces în instanţă pentru constestarea autorizaţiei de construcţie a imobilului de 19 etaje (clădire care poate afecta iremediabil structura de rezistenţă a monumentului istoric- Catdedral Sf. Iosif) . Comisia acceptă totuşi că au fost încălcate mai multe prevederi legale în această afacere, constatate de Inspectoratul de Stat în Construcţii încă din luna mai 2006.

De ce i-a trebuit două luni şi jumătate comisiei să ajungă la concluzia că Guvernul nu poate interveni până nu se pronunţă Justiţia asupra proceselor intentate de Biserica Catolică, din moment ce acţiunile în justiţie sunt cunoscute de zece luni? O astfel de concluzie comisia putea pune în două zile. Dar, dacă ar fi aşa, atunci Senatul, care a ştiut în detaliu cazul şi l-a analizat într-o comisie proprie de anchetă, de ce a mai pronunţat o hotărâre obligând Guvernul la expropriere şi stoparea lucrărilor, cunoscând situaţia din Justiţie?

De când o comisie guvernamentală pune concluzii la Hotărârile Senatului, şi îi spune Guvernului să nu o ia în seamă? Nu cumva s-au inversat raporturile constituţionale?

Cercul vicios în care se aşează acum autorităţile noastre, şi mai ales tăcerea lor suspectă, ne-ar putea costa multe milioane de euro, exact ceea ce declară onorata comisie guvernamentală că vrea să evite. Pentru că, cu cât creşte construcţia, cu atât la expropriere (dacă se va mai ajunge totuşi aici, aşa cum cere Senatul) factura va fi mai mare. Iar investiţia firmei în acel imobil poate ajunge la peste 20 de milioane de euro.

Deocamdată, firma constructoare susţine că s-au investit aproape 10 milioane de euro. Cine va suporta cheltuielile? Membrii comisiei sau noi toţi?
O explicaţie pentru întârzierea cu care comisia interministerială a pus concluziile poate fi că Guvernul a încercat să vadă ce răspuns va da Justiţia la solicitarea investitorului de suspendare a deciziei Senatului. Dacă Justiţia ar fi suspendat Hotărârea Senatului, atunci Guvernul s-ar fi putut spăla pe mâini. Ceea ce arată un calcul guvernamental meschin.
Dar acest lucru nu s-a întâmplat, Justiţia nu a suspendat decizia Senatuluii, astfel că Guvernul a depăşit cu mai bine de două luni termenul fixat de Senat pentru rezolvarea problemei. Dar nici Senatului nu pare că i-a păsat.

Adică, Guvernul nu face, dar Senatul tace. (Daniel Bojin)

Extrase din nota comisiei interministeriale

1. Solicitarea Senatului (aprobată în Plen pe 9 noiembrie 2006):

“În maxim 15 zile, Guvernul să fundamenteze de urgenţă un proiect de lege pentru declararea utilităţii publice de interes naţional asupra imobilului “Cathedral Plaza”, str. General Berthelor nr. 11-15, teren de construcţie în curs de realizare, şi să urmeze de urgenţă procedurile de expropriere şi de stabilire a despăgubirilor”

Punct de vedere comisia interministerială (30 ianuarie 2006)

“Actualmente există pe rolul instanţelor de judecată o serie de procese având ca obiect sistarea lucrării şi anularea autorizaţiei de construire a imobilului “Cathedral Plaza”. Existenţa unei proceduri judiciare în curs de derulare împiedică intervenţia legislativului sau executivului, dacă acestea ar avea ca efect influenţarea soluţiei instanţei sau favorizarea uneia dintre părţile litigiului. Prin promovarea unui act normativ de expropriere, înainte de pronunţarea instanţei judecătoreşti asupra legalităţii autorizaţiei de construire, există riscul ca statul român să plătească despăgubiri unei părţi aflată în culpă şi fără să poată folosi, ulterior, bunul dobândit. Măsura exproprierii pentru cauză de utilitate publică poate fi dispusă după pronunţarea instanţei, fie prin Hotărâre a Guvernului sau după caz prin lege, în conformitate cu prevederile Legii nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică. În acest caz trebuie nominalizat expropriatorul şi precizată sursa de finanţare a lucrării”

2. Solictarea Senatului:

“Să se dispună, de îndată, oprirea oricăror lucrări de construcţii până la adoptarea legii de utilitate publică, definitivarea procedurii de expropriere şi punerea în posesie a expropriatorului”

Punct de vedere comisie:

“Oprirea lucrărilor, din punct de vedere tehnic, se poate face numai într-un stadiu fizic care să asigure rezistenţa şi stabilitatea lucrărilor, stabilită de specialişti atestaţi în domeniu. Aceasta se poate face de către instanţă, prin odononanţă preşedinţială, la solicitarea părţilor în litigiu.”

3. Solicitarea Senatului:

“Prin Inspectoratul de Stat în Construcţii să se revadă, printr-un constrol cronologic, amănunţit şi riguros, legalitatea şi oportunitatea tuturor documentaţiilor de specialitate referitoare la proiectarea, autorizarea şi construirea imobilului “Cathedral Plaza” şi să dispună oprirea de îndată a realizării construcţiei”

Punct de vedere comisie:

“Inspectoratul de Stat în construcţii a realizat un control cronologic, amănunţit şi riguros, referitor la legalitatea tuturor documentaţiilor de specialitate puse la dispoziţie de către factorii implicaţi referitoare la proiectarea, autorizarea şi construirea imobilului, finalizat prin raportul nr. 29/10.05. 2006 a căror concluzii sunt în continuare susţinute, inclusiv prin efectuarea unui control actualizat solicitat. Pentru motivele expuse la punctul de vedere referitor la Recomandarea nr. 2 a Senatului, precum şi pentru că pe rolul instanţelor judecătoreşti de diferite grade se află litigii-având ca obiect atât anularea autorizaţiei de construire, cât şi oprirea lucrărilor de construcţii- intentate de către Arhiepiscopia Romano-Catolică Bucureşti, şi care urmează a fi soluţionate în conformitate cu legislaţia în vigoare specifică în domeniul construcţiilor, Inspectoratul de Stat în Construcţii-ISC se află în imposbilitate de a proceda la oprirea “de îndată” a lucrărilor”.

Daniel BOJIN

Bursa

6.02.2007

RESURSE

Hotararea Senatului Romaniei in cazul Catedrala Sfantul Iosif din Bucuresti

Sinteza Asociatiei Civic Media privind ilegalitatile comise in cazul Catedrala Sfantul Iosif

Mesajul Papei si al ACM

Adresa Senatului Romaniei catre Asociatia Civic Media

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cod de verificare * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.